Lydia Callesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Lydia Callesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat:

Fem gode råd til regionens jobcentre

Af Forbundssekretær Søren Heisel, 3F og afdelingsformand Lydia Callesen, 3F Djursland:

"De kommunale jobcentre rundt i regionen kan lige nu fejre 10 års jubilæum. Det har været en turbulent periode, hvor noget er lykkedes for jobcentrene, mens andre udfordringer fortsat står uløste hen. Som en af jobcentrenes primære samarbejdspartnere vil vi gerne give jobcentrene fem gode råd til deres fremtidige arbejde, så den aktive beskæftigelsespolitik også i fremtiden kan fremstå som både effektiv og aktiv.
Vores første råd er, at jobcentrene skal fokusere mere på uddannelse. Især for 3Fs medlemmer har uddannelse en både høj og vedvarende beskæftigelseseffekt. Særligt AMU-kurser og kurser på erhvervsuddannelsesniveau er effektive – efter tre måneder er 46 pct. ledige, der har været på AMU-kurser her i region Midtjylland og 47 pct. af de ledige, der har været EUD-kurser, kommet i beskæftigelse. Efter 12 måneder er tallet steget til henholdsvis 60 pct. og 63 pct. her i regionen. På den lange bane vil jobcentrene desuden opleve, at en systematisk uddannelsesindsats medfører at en stor gruppe 3F'ere får en solid tilknytning til arbejdsmarkedet og slipper ud af rollen som konjunkturgidsler.
Vores andet råd er, at jobcentrene i højere grad fokuserer på de aktiveringsredskaber, der rent faktisk giver arbejde. I de senere år har flere og flere 3F'ere oplevet at komme i virksomhedspraktik. Det er et 4-ugers aktiveringsforløb, hvor den ledige er gratis arbejdskraft. Virksomhedspraktikken fylder i dag dobbelt så meget som for 7 år siden, og omkring hver femte aktivering til 3F'ere er i dag virksomhedspraktik. Det er en uheldig udvikling, der bør vendes. Færre end hver tredje ledig veksler nemlig virksomhedspraktikken til job. Et større fokus på privat løntilskud og uddannelse vil føre til en højere beskæftigelseseffekt og i sidste ende sikre, at færre 3F'ere falder ud af dagpengesystemet.
Vores tredje råd er, at jobcentrene skal få styr på kontaktforløbet med de ledige og sikre, at alle samtaler bliver holdt til tiden. En opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at cirka 30 pct. af de ledige ikke får det antal samtaler i jobcenteret, som de er berettiget til. Med den nye beskæftigelsesreform afholder vi i a-kasserne fælles samtaler med jobcentrene. Vi har i fællesskab fået bragt mere kvalitet ind i aktiveringsindsatsen – til glæde for de ledige. Og 3Fs medlemmer har kvitteret positivt. En undersøgelse foretaget blandt vores ledige viser, at 76 pct. er tilfredse med indholdet af samtalerne. Det er en lille succeshistorie.
Vores fjerde råd er, at jobcentrene ikke lader sig kue af arbejdsgiverorganisationernes til tider udokumenterede udfald. Det er så uendeligt let for virksomhederne at skyde skylden på andre, f.eks. i forhold til rekruttering af arbejdskraft. Sandheden er, at kun 23 pct. af virksomhederne bruger jobcentrene som rekrutteringskanal, når de skal hente nye medarbejdere. Og alt for ofte bortforklarer de det med synspunktet om at jobcentrene ikke er dygtige nok. Men vores erfaring med virksomhederne her i 3F er, at de kan være ganske vanskelige at samarbejde med. Ofte ved arbejdsgiverne slet ikke, hvilken type af arbejdskraft de reelt set har behov for. Forudsætningen for en aktiv og effektiv arbejdsmarkedspolitik er, at både virksomheder, jobcentre og fagligt funderede a-kasser mødes i tillid til konstruktivt samarbejde.
Vores femte råd er, at jobcentrene fortsætter med at udbygge samarbejdet med de faglige organisationer og de fagligt funderede a-kasser. Vi har allerede mange steder et godt samarbejde, og det skal vi sørge for at værne om. Al erfaring viser os, at når vi arbejder sammen og tænker i ledige i stedet for i kasser og kommunegrænser, så kan vi nå rigtig, rigtig langt.
Held og lykke til jobcentrene med de næste ti år."

Publiceret 16 January 2017 15:02