Foto: Thøger Pauli

Foto: Thøger Pauli

Thorsager:

Stationspladsen synliggøres med små røde flag

Af
Af Thøger Pauli

Thorsager Trinbrætgruppe:

"Her til morgen (fredag, red.) blev der opsat små røde flag til markering af den kommende stationsplads ved Thorsager. Det er i højre side af Stationsvej på denne side af jernbanen, når man kommer fra Thorsager – ved starten af Hesselvej. 
Det er meget glædeligt, at der nu er de første synlige tegn på, at der etableres et standsningssted ved Thorsager. Ifølge nyhedsbrev #27 fra Letbanen hedder det: ”Toget standser nu igen i Thorsager efter 46 år. 2017 bliver året, hvor et tog for første gang siden 1971 standser i Thorsager. Den nye station til Letbanen skal ligge et lille stykke uden for centrum af Thorsager, og inden for kommunens budget er der også mulighed for at forbedre adgangsforhold som vej, cykelsti og fortov hen til letbanen. 
Ved stationen i Thorsager har Syddjurs Kommune planlagt ventefaciliteter, 10-12 parkeringspladser og cykelparkering. Derudover bliver der plads til og mulighed for et busstoppested samt en vendeplads for busser. Staten finansierer stationen i Thorsager med 5,1 mio. kr., og Syddjurs Kommune har anmodet om yderligere 3,1 mio. kr.”
Såvidt nyhedsbrevet fra Letbanen. Det skal bemærkes, at de 3,1 mill. kroner er bevilliget fra staten. Det er dejligt, at vi nåede det, for nye meldinger fra dele af regeringen går på, at der ikke skal forventes nye bevillinger til letbanen i København og Aarhus, idet fremtiden ikke er skinner, men asfalt og selvkørende biler.
Vi glæder os i hvert fald i Thorsager til udsigten til at komme på nye smarte letbanetog måske allerede i 2017."

Publiceret 14 January 2017 05:00