Poul Bjarne Andersen på onsdagens borgermøde på Kystvejens Hotel & Konferencecenter. Foto: Lars Norman Thomsen

Poul Bjarne Andersen på onsdagens borgermøde på Kystvejens Hotel & Konferencecenter. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Norddjurs:

Mon politikerne vil tage ved lære af vindmølledebatten?

Af Poul Bjarne Andersen, Lyngdalvej 63, 8500 Grenaa:

"Der blev holdt en forbavsende god tone i debatten, men dog enkelte meget kritiske synspunkter, bl. a. en opfordring til havnebestyrelsens formand Poul Anker Lübker om at træde tilbage. 
Når man tænker på hele grundlaget for projektet - begyndende med borgmesterens mandat-kup i Kommunalbestyrelsen i august 2016, hvor kommunalbestyrelsen blev sat ud af spillet, efterfulgt af de mange afsløringer om fakta, der er kommet frem gennem aktindsigt, så er det forståeligt, at der er opstået nogle frustrationer hos borgere der har sat sig ind i detaljerne.  
Poul Anker Lübker og Henrik Carstensen fra Havnen indledte aftenen med en gennemgang af tankerne bag projektet. En næsten poetisk fremstilling, der mest af alt mindede om HC Andersen's fortælling, om "Konen med æggene". Smukt - men nok lidt naivt.  
Jeg vil dog rose Havnens frontløbere for, at de tog imod de mange kritiske røster og lod mødet fortsætte til spørgelysten var slut. 
Lad os håbe, at nogen har lært af forløbet om vindmølleprojekter i Norddjurs, for de har skabt ubeskrivelige mange bekymringer blandt borgerne og desværre også nogen mistillid til flere af de lokale politikere og det lokale styre i Norddjurs. 
Det er nu slået fast, at områdets vigtigste naturværdier bliver bevaret og bekymringer om helbredsrisikoen fra disse vindkraftværkers lavfrekventstøj nu kan begraves. Det er vel en stor lykke for Norddjurs-borgerne og denne gang især for Grenaa-borgerne og vore mange turister.
Hermed en stor tak til de mange borgere der med deres underskrift har støttet sagen og dermed medvirket til at beskytte borgerne og bevare uerstattelige naturværdier."

Publiceret 14 January 2017 11:29