Per Zeidler

Per Zeidler

Debat Syddjurs:

Generelt om vederlag til plejeforældre i forhold til plejebehov

Lokalavisen bad fredag Per Zeidler (I), formand for Familie- og Institutionsudvalget i Syddjurs Byråd, om at kommentere et læserbrev ang. en plejesag på Mols. Det ønskede Per Zeidler ikke med henvisning til, at der var tale om en personsag. Efterfølgende har Per Zeidler fremsendt følgende indlæg til Lokalavisen.

Af Per Zeidler (I), formand for Familie- og Institutionsudvalget i Syddjurs Byråd:

"Som udvalgsformand vil jeg ikke kommentere det konkrete i sagen, men jeg vil gerne give udtryk for, at det naturligvis er utrolig trist, at et barn kommer i klemme mellem kommune og plejefamilie.
Læs også: Debat Syddjurs: Syddjurs Kommune gør en pige fortræd
Vi vil naturligvis altid have særlig opmærksomhed på at sikre, at et barn eller ung kommer godt videre, såfremt plejefamilien ikke vælger at fortsætte, selvom Syddjurs Kommune strækker sig så langt som overhovedet muligt for at komme plejefamilien i møde. 
Vi er i alle sager forpligtet til at se på, om de vederlag en plejefamilie modtager, svarer til det faktiske plejebehov hos barnet – hvilket også er udgangspunktet i den nævnte sag. Det kan selvfølgelig være svært for en plejefamilie at få ændret sin økonomi, men det kan ikke indgå som en begrundelse i vurderingen af vederlag. 
Hvis der er tale om store ændringer, ved jeg, at vores forvaltning er villig til at tale om indfasning.
Jeg kan fortælle, at vi det seneste år har gennemgået cirka 70 sager for at revurdere vederlag til plejeforældre i forhold til plejebehov. Cirka en tredjedel har fået nedsat vederlag med et enkelt trin, og andre igen er blevet sat op.
Alle sager er vurderet ud fra en vejledning fra Kommunernes Landsforening for at sikre et ensartet grundlag."

Publiceret 14 January 2017 06:00