Foto: Lars Norman Thomsen

Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Norddjurs:

Når debatten bliver personlig, mister man fokus

Af Kenneth Møller Kajhøj, Vintergækvej 12, Grenaa:

"Jeg deltog i borgermødet om vindmøllesagen på Kystvejens Hotel 11. januar.

Ikke fordi jeg følte, at jeg havde et behov for at give min mening til kende, men fordi jeg ville høre mere om forløbet bag hele sagen, og hvorfor projektet blev droppet igen, men også for at høre hvad folk for og imod opstilling af møllerne havde på hjertet.

Til min store overraskelse var der flere af deltagerne, der havde svært ved at holde sig til det jeg betragter som en god og sober tone. Det var nogen grove beskyldninger, der kom frem, om svindel, skatteunddragelse og mangel på informationer, blandt andet i forhold til hvor og hvornår borgermødet skulle finde sted.

Ud over dette har der, i lokalaviserne, heller ikke været lagt fingre imellem, når man har lavet debatindlæg. Der har været mange anklager om magtmisbrug, misinformation og en bevidst ligegyldighed om borgernes ve og vel, fra de ansvarlige lokalpolitikere.

Og lad mig med det samme slå fast, at er der hold i nogle af disse anklager, så bør det have konsekvenser, for de involverede parter.

Men når det er sagt, så synes jeg, det er tankevækkende, at hvis man mener der er miljømæssige og sundhedsmæssige hensyn, der er tilsidesat af de ansvarlige og der er lovmæssigt belæg for at gøre indsigelser, så gør det da.

Eller hvis der har været en skjult dagsorden, som vi borgere ikke kender, så få den frem i lyset.
Og lad mig til sidst påpege, at selv om projektet nu er lagt på hylden fra Grenaa Havns side, så hørte vi jo alle, at enhver virksomhed med et ønske om at gå videre med tilsvarende planer, kan tage kontakt til Energistyrelsen.

Så måske skal vores fokus ikke være på enkeltpersoner, og hvad de måske/måske ikke har sagt og gjort. Måske skal vores fokus være på, hvad vi kan gøre som borgere i Norddjurs for at sikre vores miljø og sundhed i fremtiden."

Publiceret 13 January 2017 22:00