Hans Fisker Jensen har været ked af tonen og stemningen i kommunalbestyrelsen i 2016, og opfordrer nu alle til at komme videre efter, at havvindmølleprojektet er lagt ned

Hans Fisker Jensen har været ked af tonen og stemningen i kommunalbestyrelsen i 2016, og opfordrer nu alle til at komme videre efter, at havvindmølleprojektet er lagt ned

S-gruppeformand:

“Nu må vi videre”

Hans Fisker Jensen er tilfreds med, at der er truffet en konklusion om havvindmølleprojektet

Af
Af Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets gruppeformand Hans Fisker Jensen vil “ikke kloge” sig på, om den proces, der i sidste uge førte til, at Grenaa Havn måtte lægge havvindmølleprojektet ned, kunne have været foregået anderledes.

“Set i bagklogskabens altid klare lys skulle Grenaa Havn måske have afklaret alt det juridiske i sagen, før man gik til kommunalbestyrelsen og bad om at få et mandat til at gå videre med projektet,” siger Hans Fisker Jensen.

“Men det vil jeg ikke gøre mig klog på. Havnens bestyrelse vurderede, at den ville have et mandat først, før den ville sætte et stykke analysearbejde i gang, og det må man have respekt for,” siger Hans Fisker Jensen.

Godt der er sat punktum

S-gruppeformanden fra Bønnerup er glad for, at der er truffet en klar konklusion i bestyrelsen.

“Det er godt, at bestyrelsen har truffet en klar afgørelse, og at der sat punktum. Der er også andre vigtige temaer, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, men det har været svært, fordi havvindmølleprojektet har fyldt så meget i den offentlige debat.”

Træls stemning

Hans Fisker Jensen er i det hele taget træt af den stemning, som denne sag, og før den de tre vindmølleprojekter på land, har skabt i kommunalbestyrelsen.

“Enhver kan høre, at stemningen på kommunalbestyrelsesmøderne er træls. Jeg savner, at man har respekt for hinandens synspunkter, selv om man er uenige. Det kommer til at handle alt for meget om personer, og det efterlader et skidt indtryk af politikerne ude blandt borgerne.”

På en udsat post

Socialdemokratiet har haft et annus horribilis i 2016 med to medlemmer, der har forladt gruppen, Helle Plougmann og Pia Bjerregaard, og en borgmester, Jan Petersen, som nærmest konstant har måttet agere skydeskive fra både politiske kolleger og et det segment af borgere, der har været modstandere af vindmølleprojekterne på både land og til havs.

“Jeg synes, det er synd for Jan, og selvfølgelig har det påvirket ham. Det er de færreste, der kan holde til så mange angreb på ens person. Det har han ikke fortjent.”

S-gruppeformanden opfordrer kommunalbestyrelsen og borgerne til at komme videre.

“Havnebestyrelsen fik et politisk mandat af ejeren til at undersøge mulighederne for at realisere havvindmølleprojektet. Det er nu undersøgt, og bestyrelsen har truffet en afgørelse. Lad os alle tage det til efterretning.”

Publiceret 11 January 2017 09:08