Mads Nikolajsen (SF)

Mads Nikolajsen (SF)

Debat Norddjurs:

Ud med hieraki og topstyring - ind med nærdemokrati

Af Mads Nikolajsen, Hornsleths Allé 26, Grenaa. SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"I 2017 kommer letbanen. Med både Skejby- og Risskov-linje fra Aarhus tilpasning af busruter på Djursland. Grenaa Havn får sin omfartsvej, i forlængelse af Dolmer Kildeskov. Gl Estrup tager imod og får Jagtens og Skovens museum. Vi (også Djursland) er en del af den europæiske kulturhovedstad. Meget er gjort for, at det særligt rige kulturår også styrker varige initiativer.

Norddjurs Kommune har eksisteret præcis ti år. I stedet for et blik på 2016 vil jeg se på det første ti-år og starten af det næste.

Kommunesammenlægningen var en kæmpeopgave. Norddjurs er så stort og forskelligartet et område. Set i bakspejlet er der indført fælles vilkår for kommunal service, ældrepleje, dagpasning, biblioteker, kulturliv, erhvervspolitik, skole og dagpasning og så videre.

Den større kommune har givet større muligheder men også større distance.
På mange områder et professionelt løft: demensindsats, miljøindsats, sprogindlæring for bare at nævne enkelte og forskellige (mange andre kan opremses også). Vi skal ikke overse det kæmpearbejde for fællesskabet, som borgere, ansatte og frivilligverdenen har gjort – hele tiden i en kamp med økonomien.

Det er jo lykkedes at skabe en sammenhængskraft. Kommunen er så ”skæv” med by og land, at den næsten er tvunget til at hænge sammen. En købstad med knap halvdelen af befolkningen placeret helt mod øst (næsten østligst – vores stormomsuste ø i Kattegat er ikke glemt) og et kæmpe og aktivt landdistrikt. Meget er lykkedes for at binde by og land sammen.

Men der er blevet større afstand mellem befolkning og beslutningstagere, og ”tilbageerobring af nærdemokratiet” bliver en vigtig opgave fra 2017 og frem. Den kommunale sektor er blevet stærkere og opkvalificeret. Men vi fik gradvist for meget hierarki og topstyring. Her er brug for slankekur og forenkling.

Folkeskolen er vores vigtigste institution. Norddjurs skoler, vore børnebyer og også vore daginstitutioner skal have frihed til mere udfoldelse og mindre centralstyre. Her er ressourcer hos personale og forældre, som skal bruges mere og bedre. Mindre topstyring og større indflydelse til borgere, brugere og medarbejdere på gulvet gælder også andre af Norddjurs institutioner og administration. Det gælder også i indsatsen for at få flere med som i dag er ”på kanten” af samfundet.

Spændende nytår? Ja, bestemt – og personligt har jeg mod på en afgang og en strækning mere for folkestyre i Norddjurs.

Når sammenlægning af Norddjurs kunne lykkes, så kan decentralisering af magten i Norddjurs også lykkes."

Publiceret 08 January 2017 11:29