Det er ikke bare rotter, der skal bekæmpes i kloakken. Folks dårlige vaner koster også unødig kroner. Foto: Pressefoto

Det er ikke bare rotter, der skal bekæmpes i kloakken. Folks dårlige vaner koster også unødig kroner. Foto: Pressefoto

Syddjurs Spildevand:

Pas på kloakken og skyl ud med omtanke

Ved at ændre vaner kan forbrugerne være med til at passe på pengene

?Syddjurs Spildevand har et samlet ledningsnet på 765 km. Der er opstillet 230 pumpetationer, der fører spildevandet videre til 11 renseanlæg. Der renoveres løbende efter fastlagte planer, men flere faktorer medvirker til, at vedligeholdelsen er dyrere end nødvendigt. Omkostninger, som forbrugerne kan være med til at holde nede ved simple vaneændringer.

Tøj, textiler, klude- sågar fyrfadslys-, som skylles ud fra husstandene, stopper for eksempel pumperne og er et problem.

Hver gang der sker et stop, sender Syddjurs Spildevand en medarbejder ud for at reparere pumperne og fjerne tingene. Det er en ekstra omkostning, som sammen med udkald til oversvømmelser og andre driftsstop svarer til en fuldtidsansat medarbejder.
Hos Syddjurs Spildevand gøres der dog meget for at indkredse, hvor problemet med klude og andre tekstiler stammer fra. Når et område er indkredset, orienteres forbrugerne om problemet, og man appellerer til at være omhyggelig med kun at komme det i kloakken, der naturligt hører til der.

Publiceret 08 January 2017 11:38