Tommy Bøgehøj, formand Konservative Syddjurs. Arkivfoto

Tommy Bøgehøj, formand Konservative Syddjurs. Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Decentral skolestruktur og et lavere skattetryk vejen til øget bosætning

Af Tommy Bøgehøj, Konservative Syddjurs:

"Redaktør Lars Norman Thomsen udbeder sig i lederen i Adresseavisen 3. januar et svar på de konservatives holdning til skolestrukturen i Syddjurs Kommune og lader antyde, at der skulle være uenigheder mellem partiets byrådsmedlem Jørgen Brøgger og undertegnede som formand for Syddjurs Konservative herom.
Læs også: Kommentar: Brøggers udfordring
Lad mig hermed svare klart, der er fuld enighed og fuld opbakning til den førte konservative politik om skolerne i byrådssalen, både fra undertegnede og fra den samlede bestyrelse i Syddjurs Konservative. Emnet har været nøje diskuteret og strategien ligger fast: Bevar en decentraliseret skolestruktur.

Emnet skal også ses i en højere kontekst, hvor vi konservative ønsker en mere aktiv og synlig tilflytningspolitik. Med den nærhed vi har til Aarhus, og den mangfoldighed som Syddjurs kan tilbyde, både hvad angår natur og bosætningsmuligheder, i de mange byområder som Syddjurs består af, har kommunen et stort potentiale for fremtidig tilflytning. For at dette skal lykkes, ser vi to primære politikområder som der i denne forbindelse skal fokuseres på fremadrettet, nemlig skole- og skattepolitikken.

Skal vi have unge børnefamilier til at tilflytte kommunens mange og forskelligartede byer, skal vi sikre en aktiv skole-, fritids- og kulturpolitik, og her ser vi skolerne som det helt centrale omdrejningspunkt for at det kan lykkes. Vi ser gerne, at skolebygningerne er aktive om dagen med undervisning, og som forenings- og kulturhuse på andre tidspunkter. Så der er fuld konservativ opbakning til en fremadrettet decentral skolestruktur, dette kræver stort engagement fra dygtige ledere og lærere for at sikre høj faglighed og motivation, ligesom det kræver et stort engagement fra det omkringliggende bysamfund.

Det andet politikområde, vi også skal have gjort op med for at sikre tilflytningen, er den skattepolitik, der har været ført, og som har bevirket, at Syddjurs har det højeste kommunale skattetryk, og den næsthøjeste grundskyld af samtlige de 12 fastlandskommuner, som vi konkurrerer med om tilflytning i det østjyske område.

Dette giver et helt forkert ry og image til kommunen, over for de unge familier som søger det sted, hvor de ønsker at bo, at stifte familie, og være engageret i mange år fremadrettet.

Kombinationen af kommunens flotte natur og mangeartede bystruktur, en bare rimelig skattepolitik og en excellent decentral skole-, fritids- og kulturpolitik er vigtige elementer for kommunens fremtidige udvikling."

Publiceret 04 January 2017 21:38