Se også http://www.djurslandonline.dk/

Se også http://www.djurslandonline.dk/

Debat:

Højhastighedsnet - engagerede lokalpolitikere en mangelvare

Af
Af Bjarne Hermansen

Margrethelundvej 18

8550 Ryomgård:

"En stor gruppe borgere på Djursland har søgt om tilskud til etablering af højhastighedsnet. Processen og oplægget fra Energistyrelsen har været dårligt formuleret fra starten. Men mange af os har heller ikke haft fornemmelsen af en kommunal interesse for projektet.

Vi savner simpelthen konkrete udmeldinger fra lokalpolitikerne om opbakning og initiativer vedrørende Bredbåndspuljen. De kommunale politikere skal sikre områdets muligheder for vækst, for
arbejdspladser, hjemmearbejdspladser, skoler og sundhedsinstitutioner, kommunikation og lokale medier, aviser, tv , radio osv. osv. Det er de valgt til, og det må de holdes fat i.

Kommunalpolitikerne bør signalere, at de har sat sig ind i bredbåndsproblematikken, at de har forstået den og deltager i de offentlige møder.

Så kan vi til næste kommunevalg se, hvem der er med og hvem der er imod.

Distriktsrådene , som er en kommunal opfindelse, bør bakke alle initiativer op og være aktive medspillere for borgerne. Distriktsrådene bør være forpligtede til eller i det mindste interesserede i, at være den organisatoriske samlende faktor som Djursland online ikke har haft ressourcer til eller formået at blive. De skal naturligvis ikke gå ind i de aktuelle projekter.

Djursland online er også en kommunal opfindelse, oven i købet til formålet. Det er derfor for nemt, at projektet Djursland online "udnævner" et antal såkaldte Bredbåndsambassadører og derved løber fra et ansvar, vi med rette burde forvente blev koordineret, formuleret og præsenteret af dem. Den enkelte borger eller lille gruppe kan ikke klare det alene.
Denne ansvarsforplumring kan bevirke, at vi heller ikke næste gang kan stå frem med et velformuleret projekt for Djursland og ender langt nede i køen .
Der indkaldes nu til "orienterende" møde 11. januar 2017, og jeg opfordrer alle interesserede til at møde frem med krav og forslag til fremtidige muligheder for Djurslands bredbånds fremtid. Vi kan stille Krav til politikerne, Energistyrelsen og de selskaber, der byder ind på opgaverne.

Det må med rimelighed forventes at de, der har indkaldt til mødet, er visionære, samler og koordinerer problemerne og fremlægger brugbare forslag og krav til kommunal- og landspolitikere.
Jeg gad godt se den lokalpolitiker, der ikke vil have det med som en mærkesag.

Vi kan ikke være tjent med igen at blive fyldt med varm luft og rende efter elendigt formulerede udspil fra Energistyrelsen.

Vi må stille krav om, at monopolet på trafikken på nedlagte kabler ophæves. At der indføres en forpligtelse til dækning af yderområder for at kunne udlægge kabel i tæt befolkede og attraktive områder. Alt dette handler ikke om, hvor mange tv-kanaler vi kan se ... når det virker .. men om at fremelske gode innovative arbejdspladser, at give den fremtidige ungdom muligheder og lyst til at arbejde og bo i vores samfund.

Det skal være en naturlig ting at kunne deltage i videokonferencer med en samarbejdspartner, hvad enten hovedkontoret ligger i Silicon Valley, London, Singapore eller Sydney.

Alle disse faciliteter skal stå til rådighed på Djursland for borgerne, virksomhederne og for turisterne. Det handler om at udnytte det potentiale, der ligger i, at vi allerede har en lufthavn, gode havnemuligheder, vindmølleparker og meget andet.

Alt dette skal støttes af de bedste og mest fremsynede internetmuligheder.

Vi har ret til at stille krav til en fremtid."


Publiceret 04 January 2017 10:38