Fra v: Iver Kannegård (bestyrelsesmedlem i SF Syddjurs), Jens Rasmussen (SF-medlem af byrådet), Kirstine Bille (viceborgmester, medlem af Syddjurs Byråd) og Eigil Holm Nielsen (kasserer i SF Syddjurs)

Fra v: Iver Kannegård (bestyrelsesmedlem i SF Syddjurs), Jens Rasmussen (SF-medlem af byrådet), Kirstine Bille (viceborgmester, medlem af Syddjurs Byråd) og Eigil Holm Nielsen (kasserer i SF Syddjurs)

Debat Syddjurs:

2 x bedre borgerservice i Syddjurs

Af Eigil Holm Nielsen, SF Syddjurs:

"2. januar 2017 var dagen, hvor to nye, gode tiltag så dagens lys til gavn for borgerne.

Busrute 4 med afgang fra Hornslet klokken 9 gennemførte to dobbeltture på den direkte rute mellem Hornslet og Ebeltoft. Lokale SF- byrådsmedlemmer og partimedlemmer tog turen i løbet af dagen for at fejre en længe ventet kollektiv trafikforbindelse på tværs af kommunen, men der var også andre borgere der havde glædet sig til ruten og som tog turen med.

Der var nogle få begyndervanskeligheder. Der var ikke sat skilte op, der viste hvor busrute 4 holdt, stoppestedet i Mørke virkede ulogisk placeret på Skolevej. Men der var også lyspunkter, allerede på førstedagen var ruten og køreplanen at finde på www. Rejseplanen.dk.

Første borger på Borgerservice i Hornslet, der ville have fornyet sit pas, var en af de tilrejsende SF'ere fra lokalrute 4. Efter ganske få tilretninger af fotomaskinen, var billedet taget og en venlig og hjælpsom betjening kunne meddele, at passet ville blive sendt med post til hans adresse om cirka 14. dage.

Tillykke Syddjurs, to længe ventede forbedringer af borgerservicen er opnået i forbindelse med det nye budget for 2017."

Publiceret 02 January 2017 21:10