Else Søjmark (S)

Else Søjmark (S)

Debat Norddjurs:

Efterlysning - forslag til nye energi- og klimapolitik i Norddjurs

Af Else Søjmark (S), formand Kultur- og Udviklingsudvalget:

"På kommunalbestyrelsesmødet 13. december stillede Socialdemokraterne forslag om udarbejdelse af en ny energi- og klimapolitik. Det blev besluttet at oversende sagen til behandling i Kultur- og Udviklingsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget - og at energibesparelser skal indgå i det videre arbejde.

Vi har i Norddjurs Kommune gode forudsætninger for omfattende produktion af vedvarende og fornybar energi og dermed for at bidrage til bæredygtige løsninger på energi- og klimaområdet.

Hertil kommer, at vi har områder, der skal klimasikres på grund af stigende vandstande og kraftigere skybrud. Det er derfor nødvendigt at sikre borgerne og modvirke de problemer, de stigende vandstande og kraftigere skybrud giver.
Den ny energi- og klimapolitik skal understøtte dette og en gradvis overgang til vedvarende og fornybare energikilder. Den skal fremme lokale bidrag til en langsigtet vedvarende energi produceret af vedvarende og fornybare energikilder. Og den skal samtidig bidrage til udvikling, innovation og beskæftigelse i vores kommune. Målsætningen er, at Norddjurs Kommune er nettoproducent af vedvarende og fornybare energikilder.

I forslaget indgår desuden, at energi- og klimapolitikkens løsninger skal skabes gennem borgerinddragelse, åbenhed og troværdighed overfor borgere og investorer – og ved at tænke nyt.

Borgere, virksomheder, NGO-ere og andre relevante aktører udover embedsmænd og politikere tænkes inddraget i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Og politikken skal som noget centralt udmøntes i en handlingsplan med konkrete aktive handlinger.

Der er lagt op til, at arbejdet skal færdiggøres til vedtagelse inden sommerferien 2017 - og at den videre proces skal tage højde for dette.

Som formand for Kultur- og Udviklingsudvalget ser jeg frem den videre behandling i det nye år. Med ønske om et godt nytår 2017."

Publiceret 01 January 2017 10:55

Borgerne høres om affaldsplanen

djursland De to kommuner på Djursland satser, i en ny affaldsplan, på mindre affald til forbrænding og mere affald til direkte forbrænding.

Affaldsplanen er i offentlig høring til og med 19. april, og man kan se planen på Reno Djurs' hjemmeside, hvor man også enkelt kan komme med sine kommentarer. Her skal man blot opgive navn og adresse og skrive sin mening, som andre kan se på siden og lade sig inspirere af.

På hjemmesiden er der en kort præsentation af de 12 temaer, affaldsplanen er bygget på. Her kan man få et hurtigt overblik.

Der er også mulighed for at dykke længere ned i de enkelte emner og at hente hele forslaget til affaldsplan.

Ønsker man at komme med et længere høringssvar, kan man sende det på mail til kommunerne eller Reno Djurs.

Inspirationsaften

Kommunerne og Reno Djurs inviterer også til inspirationsaften, hvor man kan fordybe sig i et eller flere af de 12 temaer i affaldsplanen. Den holdes torsdag 12. marts kl. 19-21 hos Reno Djurs i Balle. Tilmelding er nødvendig

"Inspirationsaftenen er for de nysgerrige og videbegærlige, som gerne vil et spadestik dybere. Formålet er at klæde interesserede godt på til at indlevere et høringssvar eller bare at gøre dem endnu klogere på affald og genanvendelse," siger Reno Djurs' direktør Morten Therkildsen.

-vik