Real 10:

satser stort på projektmageri

Ryomgård Realskoles ældste årgang er nu halvvejs gennem første skoleår som det nye projektorienterede 10. klassestilbud på Djursland. Klassen består i øjeblikket af ni elever, og skolen satser på at vokse til 15-20 elever inden for de næste tre år

Af
Af Janni K. Nielsen

På Ryomgård Realskole mener man, at der er god grund til at fortsætte tilbuddet om 10. klasse på skolen, selvom ni elever i klassen ikke er mange.

“Vi har ikke fastsat noget firkantet progressionsmål for vores 10. klasse, men det er klart, at vi gerne skal op på fuld drift med 15-20 elever inden for de næste par år, og vi tror på, at det kan lykkes,” fortæller skoleleder på Ryomgård Realskole, Janus Laier.

Der er mange muligheder for at tage sig et 10. skoleår i Syddjurs Kommune, men skoleleder Janus Laier mener ikke, at de eksisterende tilbud er egentlige konkurrenter til Real 10 i Ryomgår.:

“Vi har noget andet at komme med, end de tilbud, der er i forvejen. Vi satser på høj faglighed i kombination med fokus på livsmestring, vores mentorordning og projektarbejde, som skal lære eleverne at omsætte viden til praksis og være med til at finansiere rejseoplevelser i løbet af skoleåret,” fortæller Janus Laier.

Projekter skal bane vej

Real 10 har lige været igennem et projekt, hvor klassen har stået for at arrangere og afholde et julemarked. Pengene fra projektet skal bruges til en rejse til Vietnam i slutningen af skoleåret. Lærer i 10. klasse Trine Kindler mener, at eleverne får meget mere end bare rejsen ud af projektforløbene.

“Vi får fagligheden i spil i de her projekter, hvor eleverne opdager, at der er en mening med at kunne lægge et budget, eksempelvis i forbindelse med et julemarked, og det er fedt for dem,” fortæller Trine Kindler, der vurderer, at ca. halvdelen af klassens elever også har gået på Rymgård Realskole fra 0-9 klasse.

16-årige Oline Buhl-Blæsild er en af de elever, der har gået på realskolen alle sine skoleår og er fortsat med 10. klasse, selvom hun faktisk aldrig har været så glad for netop projektarbejde.

“Projekter har faktisk aldrig været mit yndlingsområde, og vores julemarkedsprojekt fyldte også meget. Til sidst ville jeg bare gerne have timer i skolen igen,” siger Oline Buhl-Blæsild med et smil. Hun glæder sig alligevel til det restaurantprojekt, klassen skal i gang med i det nye år.

Mange tilbud

Der er mange muligheder for at tage sig en 10. klasse i Syddjurs Kommune, hvor børnetallet generelt er faldende - ligesom i andre kommuner.

“På EUD 10 i Kalø har vi lidt færre elever i år, end sidste år. Men vi har flere på Linje 10 i Rønde dette år i forhold til sidste år,” fortæller Per Viggo Larsen, skole- og dagtilbudschef i Syddjurs Kommune, og fortsætter:

“Men vi får ikke flere børn på Syddjurs, så som jeg ser det, er der er ikke behov for flere tilbud, end dem vi har nu.”
På Ryomgård Realskole er skoleleder Janus Laier dog stadig optimistisk:

“Vi må selvfølgelig evalurere, hvis vi ikke får de 15-20 elever inden for tre år. Men jeg er ikke bekymret for det. Vi ser lige nu en øget bevågenhed fra vores nuværende 8. klasses elever, men vi vil selvfølgelig gerne have et miks af elever fra skolen samt udefrakommende elever,” afslutter han.

Afklaring er vigtig

“10. klasse er et afklaringsår, hvor eleverne skal finde ud af, hvad de vil fremover, så det er et stort fokus fos os. Vi tager udgangspunkt i eleverne og får dem til at forholde sig til sig selv, og hvad de gerne vil” fortæller lærer Trine Kindler.
Afklaringen foregår blandt andet via den mentorordning, man har etableret på skolen, og den har fungeret godt for 16-årige Oline Buhl-Blæsild.

“Da jeg startede i 10. klasse, havde jeg ingen idé om, hvad jeg skulle. Men brobygning og vejledning fra min mentor har hjulpet mig meget. Mentorordningen er helt fantastisk, det er næsten som at have en god veninde at snakke med,” fortæller Oline Buhl-Blæsild, hvis valg er faldet på STX i Rønde som det fremtidige uddannelsessted.

Publiceret 28 December 2016 10:00