Dan E. Föh er primus motor for dannelsen af en ny klatreklub i Ryomgård. Foto: Lars Norman Thomsen

Dan E. Föh er primus motor for dannelsen af en ny klatreklub i Ryomgård. Foto: Lars Norman Thomsen

Ny aktivitet:

Klatreklub på vej i IF Midtdjurs

Den tidligere håndboldformand Dan E. Föh primus motor for et nyt idrætsprojekt i tilknytning til multihallen, der står klar til indvielse i vinterferien i februar 2017

Af
Af Lars Norman Thomsen

?Gennem nogen tid er der blevet arbejdet med ideen om en klatreklub i Ryomgård i forbindelse med IF Midtdjurs' (IFM's) nye multihal.

Efter drøftelser med blandt andet DGI er man gået i gang med planerne for klatreklubben og holder stiftende generalforsamling 10. januar i IFMs klubhus.

Inden generalforsamlingen vil der blive orienteret om planerne for klatrefaciliteter i den nye hal.

Arbejdsgruppen er ved at få lavet materiale, blandt andet skitser, der beskriver de klatrefaciliteter, man vil forsøge at etablere i den nye hal. Dette arbejde er kommet i gang med økonomisk støtte på 5.000 kroner fra IFM's Hovedforening.

Der er udarbejdet en skitse, der indeholder en klatrevæg på cirka 90 kvadratmeter plus boulder-vægge. Tanken er at etablere en eller flere klatrevægge i op til ni meters højde, foruden bouldervægge i op til fire meters højde. Afhængig af, hvilke økonomiske midler, man kommer til at råde over.

Materialet skal også bruges til at understøtte ansøgninger om økonomisk støtte til diverse fonde med mere.

Publiceret 28 December 2016 08:56