”Om der er yderligere besparelser på vej er ikke afgjort. Det er vigtigt, at vi også fortsat bruger ressourcer på at udvikle vore anlæg og høje rensningskvalitet,” siger bestyrelsesformand Jan Kjær Madsen

”Om der er yderligere besparelser på vej er ikke afgjort. Det er vigtigt, at vi også fortsat bruger ressourcer på at udvikle vore anlæg og høje rensningskvalitet,” siger bestyrelsesformand Jan Kjær Madsen

Syddjurs Spildevand:

Sender penge ned i borgernes lommer

Gennemsnitshusstand skal betale 255 kroner mindre i 2017 for at komme af med spildevandet

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det glade julebudskab fra Syddjurs Spildevand A/S er, at selskabet, der ejes ethundrede procent af Syddjurs Kommune, sætter taksten ned i 2017.

Konkret betyder det, at det bliver 2 kroner billigere pr kubikmeter at komme af med sit spildevand samtidig med, at det faste bidrag nedsættes med 52,45 kroner.
For en gennemsnitshusstand vil det betyde, at der bliver 255 kroner at slå til søren med i 2017.

Har hørt efter i timen

Formand for Syddjurs Spildevand A/S, Det Radikale Venstres byrådsmedlem Jan Kjær Madsen, har selvfølgelig bemærket, at flere i byrådet og borgere har skelet til Norddjurs Kommune, hvor prisniveauet ligger lavere end i Syddjurs.

“Der har fra mange sider været et stort ønske om at sætte takst og bidrag ned, og med den aktuelle nedsættelse er vi på vej i den rigtige retning,” siger Jan Kjær Madsen.

Penge ned i boksen

”Effektiviseringer og kulturændring er nøgleordene for prisnedsættelserne,” forklarer direktør for Syddjurs Spildevand A/S, Søren Lynge Petersen.

”Vi har de senere år arbejdet på at effektivisere virksomheden og har de sidste fem år foretaget en driftsbesparelse på ialt 4,7 mio. kroner. I år er besparelsen på 0,5 mio. kroner.”

Effektiviseringer

Direktøren peger på to forhold, der har givet pote. For det første, at virksomhedens medarbejdere er blevet langt mere bevidste om at tænke privatøkonomisk.

For det andet samarbejdet i virksomheden Shared A/S siden 2015. Det har givet Syddjurs Spildevand nogle økonomiske fordele.

Shared A/S er et samarbejde mellem Syddjurs Spildevand, Aarhus Vand, Odder Spildevand og Favrskov Forsyning om blandt andet fælles udbud og indkøb.

Effektiviseringerne i 2016 er foretaget på transport, rensning og administration og er på 0,5 mio. kroner. Denne besparelse er opnået på trods af, at to udefra kommende faktorer trækker i den modsatte retning. Blandt andet den såkaldte Trappemodel for erhvervsvirksomheder, hvor rabatsatsen øges fra 2016-2017 og en ny beregning af vejafvandingsafgiften, der betyder mindre indtægter i 2017. Så besparelserne er i realiteten større end de 0,5 mio. kroner, påpeger Søren Lynge Petersen.

  • Hvad kan forbrugerne se frem til?
  • En pris på 47,92 kroner pr kubikmeter spildevand i forhold til den tidligere pris på 49,92 kroner
  • Det faste bidrag, som alle betaler uanset, hvor mange kubikmeter, man afleder, bliver på 740,89 kroner mod tidligere 793,34 kroner
  • Med andre ord er der lagt op til, at forbrugerne næste år kan putte lidt flere penge i deres egne lommer
  • Syddjurs Spildevand A/S varetager den daglige drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg i Syddjurs Kommune: renseanlæg, pumpestationer, bassiner, kloakker mm.
  • Selskabet håndterede i 2015 mere end 3,3 mio. kubikmeter spildevand

Publiceret 01 December 2016 13:09