Benny Hammer (C) vil bruge særtilskudsmidler til at hæve normeringen i kommunens børnehaver

Benny Hammer (C) vil bruge særtilskudsmidler til at hæve normeringen i kommunens børnehaver

Særtilskud:

12 millioner i runde tal til Norddjurs

Norddjurs får 11,8 mio. kroner fra særtilskudspuljen til kommuner med svære økonomiske vilkår

Af
Af Lars Norman Thomsen

Norddjurs Kommuner er blandt de 24 kommuner, der i 2017 får yderligere penge at gøre med til at forsøde en i forvejen anstrengt kommuneøkonomi.

Social- og indenrigsministeren sender en check på 11,8 mio. kroner fra den såkaldte særtilskudspulje på 300 mio. kroner til kommuner med svære økonomiske vilkår.

Særtilskudspuljen er en del af den seneste finanslovsaftale, som den daværende V-regering med daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen indgik med forligspartierne Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.

De 24 kommuner, der får del i midlerne, har som fællesnævnere: et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

Når lovforslaget om særtilskudspuljen er vedtaget af Folketinget, vil tilskuddene blive udbetalt til kommunerne.
Hjørring topper listen over tildelte tilskud med 20,3 mio. kroner. Ærø får i modsatte ende af rangstigen 1,9 mio. kroner.

Penge til bedre normering

Benny Hammer (C) er allerede tidligt ude med at øremærke pengene til bedre normering i børnehaverne.

“Mit forslag vil være, at de partier, der er med i Budget 2017, mødes og drøfter de emner, som vi gerne vil tilføre flere penge bl.a. personalenormeringen på dagtilbudsområdet. Jeg er ret sikker på, at der kan findes et politisk flertal for at forbedre normeringen i vores daginstitutioner. Og det vil jeg gå målrettet efter,” skriver Benny Hammer på i en debat-kommentar på norddjurs.lokalavisen.dk

Publiceret 01 December 2016 12:13