Oversigtskort udarbejdet af Syddjurs Kommune for hævning af vejen og cykelsti mellem Kolind og Ryomgård

Oversigtskort udarbejdet af Syddjurs Kommune for hævning af vejen og cykelsti mellem Kolind og Ryomgård

Budget 2017:

Cykelstien mellem Koed og Kolind kommer i 2017

I perioden 2017-2019 anlægges etapevis en cykelsti mellem Kolind og Ryomgård

Af
Af Lars Norman Thomsen

Per Dalgaard (DF), formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, forventer, at første etape af den planlagte cykelsti på Korupskovvej mellem Kolind og Ryomgård går i gang i det tidlige forår 2017, når vejrguderne giver grønt lys.

“I 2017 starter vi med at anlægge cykelstien mellem Koed og Kolind, og det er lidt af en hasteopgave, men dog også en opgave, der lige skal vente til, at de nuværende svaneunger kan flyve,” siger Per Dalgaard med henvisning til det efterhånden berømte svanepar med fuldvoksne seks unger, der stolt spankulerer over vejen på en del af strækningen og tvinger trafikken til at dæmpe farten, hvad ikke alle trafikanter desværre overholder.

Vejen skal hæves

“Vi skal have hævet dele af vejstrækningen, fordi der i perioder med megen regn står vand på vejbanen til gene for trafiksikkerheden,” siger Per Dalgaard.

Selve projekteringen af dette arbejde på vejstrækningen er påbegyndt i kommunens vejafdeling i 2016.

Sikringen af Korupskovvej indebærer en opgravning af vejen over en strækning på 400 meter, hævning af vejen op til 2 meter og etablering af sikringsvolde mod kommende stigende vandstand

Cykelstien bliver anlagt i venstre side af vejen set fra Kolind-siden.

“Det er godt nok tæt på banestrækningen, og der bliver ikke så meget plads at gøre med, men jeg har stor tillid til, at vore vejingeniører har tænkt over dette,” siger Per Dalgaard, der siger, at projektet har stået højt på ønskesedlen hos både Dansk Folkeparti og Venstre.

Koed-Ryomgård 2018-19

Arbejdet med at anlægge cykelsti på strækningen fra Koed til Ryomgård kommer til at foregå i 2018 og 2019. Arbejdet med cykelstien kan fysisk etableres på cirka et halvt år.

Dertil kommer den forudgående planlægning, projektering og ikke mindst areal­erhvervelsen, der til sammen kan tage 1 år at gennemføre.

Det samlede anlægsprojekt, vej + cyk?elsti, er budgetteret til at koste 12,5 mio. kroner.

Hvis der popper en statslig cykelstipulje op i de kommende år, er det tænkeligt, at Syddjurs Kommune vil ansøge om midler herfra til finansiseringen af cykelstien fra Kolind til Ryomgård.

Kommunen kan dog ikke på forhånd vide om staten specifikt vil give penge til Kolind-Ryomgård strækningen eller hellere prioriterer et andet stiprojekt.

Tidsplan for projektet:

  • 2016: Ekspropriation til sti på strækningen, hvor Korupskovvej skal sikres
  • 2016: Planlægning, projektering og arealerhvervelse af arealer til sti mellem Koed og Kolindbro
  • 2017: Etablering af sti sammen med sikring af Korupskovvej (mellem Kolindbro og Koed) Etape 1
  • 2018: Planlægning, projektering og arealerhvervelse af sti mellem Koed og Ryomgård
  • 2019: Etablering af sti ml. Koed og Ryomgård. Etape 2

Publiceret 28 October 2016 12:43