Der er fortsat gevinster at hente for Syddjurs og Norddjurs Kommune, hvis kommunerne vil overlade flere opgaver inden for området vej &?park til private aktører, mener Dansk Byggeri at kunne dokumentere. Arkivfoto

Der er fortsat gevinster at hente for Syddjurs og Norddjurs Kommune, hvis kommunerne vil overlade flere opgaver inden for området vej &?park til private aktører, mener Dansk Byggeri at kunne dokumentere. Arkivfoto

Udlicitering:

Norddjurs og Syddjurs kan gøre mere, mener Dansk Byggeri

De to Djurslandskommuner kan spare 4,9 mio. kroner ved at overlade deres vej- og parkopgaver til det private initiativ

Af
Af Lars Norman Thomsen

Dansk Byggeri er ude med sit årlige partsindlæg til fordel for mere udlicitering i de danske kommuner.

Dansk Byggeri har for kommunerne i Østjylland regnet sig frem til, at de tilsammen kan spare 54,5 millioner kroner om året ved at lade private slå græsset, rydde sne og lappe huller i vejene. Særligt Aarhus, Randers, Silkeborg og Skanderborg kan hente store besparelser ved at udlicitere, viser den nyeste analyse.

I Aarhus kan kommunen spare 18,4 millioner kroner om året, hvis den lader private stå for at holde gågaden ren, slå græsset langs vejene og andre vej- og parkopgaver.

Horsens kan hente 8,1 millioner ved samme manøvre, og Randers, Silkeborg og Skanderborg kan hver især hente rundt regnet seks millioner kroner.

Norddjurs bedst

For Norddjurs og Syddjurs ser regnestykkerne lidt bedre ud.

Bedst for Norddjurs Kommunes vedkommende, hvor der er 1,8 millioner at hente i effektiviseringsgevinst, mens tallet i Syddjurs er 3,1.

“For borgerne er det underordnet, hvem der slår græsset eller rydder sneen, men det er ikke ligegyldigt, hvor mange skattekroner, der bliver brugt på at få det gjort. Jeg håber, at kommunerne vil høste de stordriftsfordele, der kan være ved at invitere private virksomheder til at give tilbud på opgaverne. Det har blandt andet Favrskov gode erfaringer med,” udtaler formand for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher i en pressemeddelelse som kommentar til undersøgelsen.

Alle landets kommuner kan tilsammen spare knap 550 millioner kroner, og de 11 østjyske kommuner kan altså til sammen spare 54,5 millioner kroner om året ved at udlicitere deres vej- og parkopgaver.

“Hvis private virksomheder kan løse opgaverne billigere, er der ingen grund til, at kommunerne driver egen gartner- eller håndhåndværksvirksomhed med skattekroner. Det er hverken fair konkurrence eller fornuftig brug af skattekroner,” udtaler Michael Ancher.

Naturlig interesse

Dansk Byggeri har en naturlig interesse i at sikre sine medlemsvirksomheder en bid af kagerne i kommunernes veje- og parkafdelinger. Det siges dog ikke direkte i undersøgelsen.

I tabellen optræder Syddjurs med en mulig PLI (se definition nederst i tabellen) på mere end 100 procent. Det forklares i analysen på følgende måde:

“Nogle kommuner har en mulig PLI på mere end 100 procent. Årsagen til at det kan ske, kan fx være, at en kommune har en indtægt på en funktion, hvor de i forvejen udliciterer meget. Det kan så betyde, at den beregnede PLI kommer til at overstige 100 procent på denne funktion. Hvis der samtidig er et stort potentiale på de resterende funktioner (så de kommer i nærheden af 100 procent), så kan den samlede mulige PLI i kommunen overstige 100 procent, når man samler det hele.”

Fakta

Kommune - PLI (i dag) - MULIG PLI - Merudliciteringspotentiale (mio. kr) - Effektiviseringsgevinst (mio. kr.)

 • Østjylland: 48,8% - 93,0% - 545,0 - 54,5 
 • Favrskov: 62,5% - 86,9% - 16,2 - 1,6 
 • Norddjurs: 50,6% - 82,8% - 17,9 - 1,8 
 • Odder: 52,5% - 87,0% - 15,8 - 1,6 
 • Randers: 42,9% - 87,7% - 59,6 - 6,0 
 • Samsø: 58,0% - 89,1% - 2,6 - 0,3 
 • Silkeborg: 49,2% - 93,1% - 58,6 - 5,9 
 • Skanderborg: 54,7% - 124,8% - 56,3 - 5,6 
 • Syddjurs: 55,6% - 101,0% - 30,6 - 3,1 
 • Århus: 45,9% - 90,5% - 183,9 - 18,4 
 • Hedensted: 51,7% - 82,2% - 22,3 - 2,2 
 • Horsens: 45,8% - 97,3% - 81,2 - 8,1
PLI - den private leverandør indikator. Viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der må udliciteres, der rent faktisk er udliciteret

Publiceret 26 October 2016 15:00