Udklip fra dagsorden Erhvervsudvalget - DWP - Der er modtaget faktura fra underleverandør på 25.000 kr

Udklip fra dagsorden Erhvervsudvalget - DWP - Der er modtaget faktura fra underleverandør på 25.000 kr

Debat Norddjurs:

Fiksfakserier bør stoppes af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, Allingåbro:

"Borgere og kommunalpolitikere i Norddjurs Kommune har grund til bekymring. 
Det er muligt at anmode om aktindsigt hos Norddjurs Kommune, - men vi får ikke altid udleveret det materiale, som vi har krav på, hvilket jeg selvfølgelig kan dokumentere.
Senest har jeg den 12. oktober anmodet om "fuld aktindsigt i faktura samt alt materiale i forbindelse med "faktura fra underleverandør på 25.000 kr. til delvis dækning af udviklingsomkostninger i forbindelse med koncept for partnerskab om erhvervsmæssig markedsføring."
Norddjurs Kommune har efter 10 arbejdsdage hverken færdigbehandlet min anmodning eller  underrettet mig om grunden til fristoverskridelsen. 
En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Og i sådanne tilfælde skal den, der har anmodet om aktindsigt underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.
Alt dette ved forvaltningen i Norddjurs, - så hvad sker der lige? 
Forvaltningens fiksfakserier bør straks stoppes af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, der burde være garant for, at det, der foregår i hans forvaltning, følger reglerne."
 

Fra aktindsigtshåndbogen - 7 arbejdsdage.

Fra aktindsigtshåndbogen - 7 arbejdsdage.

Publiceret 26 October 2016 17:46