Debat Syddjurs:

Skilteskoven ligner noget, katten har slæbt med ind

Af Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd:

"Set i lyset af Syddjurs Kommunes brandingsstrategi og ønsket om at fremme vores omdømme som en attraktiv bosætningskommune, er det i sagens natur væsentligt at kunne fremvise pæne og velplejede offentlige områder i kommunens byer. 
I den forbindelse er det et dårligt signal, at man i mange byer bliver mødt af beskidte og tilsnavsede by- vej- og gadeskilte, samt henvisningskilte. En del er endda ulæselige, enten på grund af snavs eller beplantning, der er groet op omkring skiltet. 
Ryomgård Distriktsråd har netop som et frivilligt projekt taget en tur rundt i byen og afvasket de beskidte skilte. Vi har derved gjort den erfaring, at det er et overkommeligt stykke arbejde, og samtidig giver det gode synlige resultater. 
Distriktsrådet skal derfor opfordre kommunen til at tage idéen med afvaskning af skilte i alle kommunens  byer op som  et kommunalt projekt, evt. beskæftigelsesprojekt, eller måske en ide til civilsamfundskoordinatoren. En anden mulighed ville være, at kommunen tog kontakt med Produktionshøjskolen i Ryomgård med henblik på en evt. aftale om hvad, hvornår og hvor tit, der skal rengøres skilte.  Det er Distriktsrådets vurdering at skolen vil   være positivt stemt overfor, at lade deres elever påtage sig denne opgave. Alt i alt mener vi det er et projekt, som vil kunne gennemføres med få økonomiske midler, men som har stor æstetisk virkning. 
Som et andet forslag i samme boldgade skal vi henlede opmærksomheden på de mange skilte, der står skæve rundt i kommunen og afføder således et sløset indtryk. Det vil derfor fremme det gode helhedsindtryk, hvis disse skilte blev rettet op. 
Vi har indenfor den seneste tid i dagspressen bemærket enkelte politiske signaler med ønsket om at forskønne de offentlige områder, og vi ser derfor frem til at man vil tage Distriktsrådets ovennævnte forslag i betragtning.
NB: Vi har umiddelbart før afsendelsen af nærværende mail fået oplyst at vejafdelingens folk vistnok nogle steder vasker skiltene én gang om årligt, men ét årligt ”bad” ses ikke at være tilstrækkeligt."

Publiceret 14 October 2016 08:48