Campingfatter, formand for Handelsudvalget i Auning, betoner vigtigheden af at få åbnet byen op i forbindelse med den kommende byfornyelse. Foto: Lars Norman Thomsen

Campingfatter, formand for Handelsudvalget i Auning, betoner vigtigheden af at få åbnet byen op i forbindelse med den kommende byfornyelse. Foto: Lars Norman Thomsen

Byfornyelse:

Forventningens glæde sået i Auning

Nyt trafikknudepunkt og byfornyelse og forskønnelse af midtbyen

Af
Af Lars Norman Thomsen

?Formand for Handelsudvalget Bjarne Nielsen alias Campingfatter ser optimistisk på fremtiden for Auning, efter at processen med områdefornyelse og forskønnelse af midtbyen og endvidere et trafikknudepunkt nu er startet.

På et borgermøde i sidste uge kunne Norddjurs borgmester Jan Petersen (S) byde velkommen til i omegnen af 60 borgere.

“For Norddjurs Kommune er Auning en vigtig by med et stort potentiale. Med byens beliggenhed tæt på Randers og Aarhus tyder alt på, at den vækst, vi har set i byen i de seneste år, vil fortsætte i de kommende år. I den forbindelse er det vigtigt at modernisere byen – og det er vigtigt, at I, der bor her, er med til at bestemme hvordan bymidten skal se ud i fremtiden,” lød det fra borgmesteren.

Der er afsat 2,8 mio. kroner til et nyt trafikknudepunkt og 6 mio. kroner til byfornyelse og forskønnelse af midtbyen.

Skal spille sammen

For Bjarne Nielsen og handelslivet er det vigtigt, at de enkelte delplaner kommer til at spille sammen.

“Det er vigtigt for byens fremtid, at vi nu benytter en god mulighed til at få Auning åbnet op, så de mange bilister, der kommer kørende gennem byen, når at opdage, at vi har et butikscentrum, før de er ude af byen igen. Sådan er det nemlig nu,” siger Campingfatter.

Trafikknudepunkt

På borgermødet præsenterede mødeleder, Urban Designer Camilla Horsted fra konsulentfirmaet Rambøll, et oplæg til indretningen af det ny trafikknudepunkt, som skal placeres i området omkring det nuværende lille bytorv i Vestergade.

Et trafikknudepunkt eller busterminal, hvor alle busser, der passerer byen, får tilholdssted. Helt i tråd med den mobilitetsstrategi, som Norddjurs og Syddjurs er fælles om, og som er lavet for at sikre bedst mulig udnyttelse af den ny letbane som forventes klar til start i oktober 2017.

“Den kommende busterminal bliver en gevinst, men den skal ses i sammenhæng med de ønsker, vi har, der kan åbne byen op,” siger Campingfatter.

På borgermødet pegede flere på, at der var afsat for lidt plads til terminalen – samt at der ville blive et problem med parkeringsmuligheder i umiddelbar nærhed af stedet.

Politikerne kunne dog ikke, med den nuværende økonomiske ramme for projektet, love en større udvidelse af trafikknudepunktet. Men de lovede at tage borgernes synspunkter seriøst, og have dem med i tankerne om udviklingen af Aunings fremtidige bymidte.

På et møde 30. november 2016 skal der samles op på de idéer, som borgere, handels- og foreningsliv leverer i høringsperioden.

Publiceret 14 October 2016 08:37