Udvalgsformand Jens Meilvang tilfreds med, at der er sat penge af i næste års budget til forbedering af trafiksikkerheden i Auning. Arkivfoto

Udvalgsformand Jens Meilvang tilfreds med, at der er sat penge af i næste års budget til forbedering af trafiksikkerheden i Auning. Arkivfoto

Budget 2017:

Et løft til trafiksikkerheden i Auning

En henvendelse fra bekymrede Auning borgere er blevet hørt af politikerne

Af
Af Lars Norman Thomsen

Blandt rækken af små og store poster i Norddjurs Kommunes beskedne anlægsbudget i 2017 optræder der et beløb på 450.000 kroner, der i budgetforligets tekst blot hedder: 'Forlægning af Nørregade i Auning'.

Det dækker over, at der nu bliver gjort noget ved trafiksikkerheden i området ved Nørregade, Juelsgade og og Kirkevej.

Opråb fra borgere

“Vi fik i 2016 et opråb fra en række borgere i Auning, der var bekymret for trafiksikkerheden på dette stræk, og da vi var ude at kigge på det, kunne vi godt se, at den var helt gal,” siger Jens Meilvang (I), formand for Miljø og Trafikudvalget.

“Traktorer og lastbiler måtte somme tider op på fortorvet for at undgå at køre ind i modgående køretøjer eller cyklister.”

Første step til forbedering af trafiksikkerheden blev allerede gennemført tidligere i 2016, hvor Norddjurs Kommune købte det nærmeste liggende hus, et konkursbo, med penge fra den såkaldte nedrivningspulje.
Det har givet muligheder for at gøre vejstrækningen bredere, hvor belastningen på trafiksikkerheden er størst.

Går i gang til foråret

“Lige nu sidder vores embedsmænd og kigger på, hvordan vi kan løfte trafiksikkerheden yderligere, og jeg forventer at kunne præsentere et projekt til vedtagelse i kommunalbestyrelsen i løbet af foråret,” siger Jens Meilvang.

Så i løbet af foråret har Auning fået for 450.000 kroner forbedret trafiksikkerhed i form af rundkørsel, forhøjning eller en svingbane. Hvad der vil fungere bedst, regner Meilvangs embedsværk på.

  • Se videoindslag med Jens Meilvang på facebook.com/lokalavisennorddjurs/

Publiceret 14 October 2016 10:35