Kasper Bjerregaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)

Debat Norddjurs - Budget 2017:

Venstre siger nej til budgetaftalen for 2017

Af Kasper Bjerregaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse på vegne af Venstres gruppe:

"Det gør vi for at sætte fokus på Norddjurs Kommunes samlede økonomi. 
Endnu en gang er budgettet for Norddjurs baseret på lån og usikre fremtidige indtægter. Denne gang slipper for en skattestigning - men hvor længe mon det holder? 
Som det er nu, så er vi i Norddjurs kommune nødt til at låne penge for at få budgettet til at hænge sammen. 
Med andre ord: Vi bruger penge vi ikke har. 
Det giver os store problemer i fremtiden for lån skal afdrages og de skal forrentes. 
Med vedtagelsen af dette budget tegner der sig en fremtid, hvor Norddjurs kommune næste år skal bruge 66 mio. på renter og afdrag; altså penge der skal trækkes ud af den daglige drift. 
Beløbet til renter og afdrag stiger i 2018 til 70 mio. og i 2019 til 78 mio. kr.  Samtidig budgetterer vi med løbende at optage flere lån. Det er en usund udvikling, som der bør handles på. 
Norddjurs Kommune har udfordringer på økonomien, men i stedet for at skyde skylden på andre, bør vi som kommunalbestyrelse i samlet flok tage fat og sikre, at driften hænger sammen og der bliver et økonomisk råderum i fremtiden. 
På denne måde kan vi i fremtiden investere i kommunen og udvikle den. Som det er i dag slukker vi bare småbrande, mens vi selv står på den brændende platform. 
Med vedtagelsen af dette budget udskyder vi igen problemerne og gør blot opgaverne i de kommende år endnu større. 
Venstre ser gerne, at vi i samarbejde tilpasser udgifterne til de indtægter vi har, så vi fremadrettet kan skabe det økonomiske råderum, der er nødvendigt for at drive og udvikle kommunen. 
Hvis ikke vi selv gør det, så kommer der nok nogen og ”hjælper” os." 

Publiceret 11 October 2016 17:39