Debat Norddjurs:

Borgmesteren indstiller til yderligere begrænsning af spørgetiden i Norddjurs

Åbent brev til Norddjurs kommunalpolitikere

Af Af Poul Bjarne Andersen, Lyngdalvej 63, 8500 Grenaa:

"Kære Kommunalpolitikere
Når reglerne for spørgetiden ønskes ændret radikalt må baggrunden være, at Borgmesteren / Kommunaldirektøren ikke ser nogen værdi i at høre om borgernes bekymringer i kritiske sager - senest vindmøllesagerne, selvom det får store konsekvenser for borgerne.
Borgerne og det kommunale styre har lige nu ikke brug for yderligere dialogbegrænsning og mindre ytringsfrihed, men tværtimod er vi i en fase, hvor vi helst skal styrke tilliden til det kommunale styre i Norddjurs.
Hvis nogle KB-medlemmer synes, at det er for tidskrævende og intetsigende med den nuværende spørgetid, kan de i mange tilfælde have ret. Det skyldes ikke mindst, at Borgmesteren ikke er åben for nuancerede svar fra de enkelte KB-medlemmer, men ønsker selv at besvare alle spørgsmål og ofte ikke tager stilling, men henviser vedvarende til statens anvisninger eller regler.
Det er vel rimeligt overfor de enkelte KB-medlemmer at lade dem svare på direkte spørgsmål, det er jo borgerne der har valgt dem til at varetage borgernes interesser.
Man kunne sætte den begrænsning at spørgetiden kun må vare 45 minutter. Borgerne må spørge den enkelte politiker i salen og høre denne politikers svar, og ellers fortsætte med de nuværende regler.
En langsigtet nedbringelse af spørgetiden vil helt naturligt ske, hvis vi får færre sager med fatale konsekvenser for borgergrupper, hvor borgerne føler at den demokratiske proces er kørt helt af sporet.
Hermed en opfordring om ikke at følge Borgmesterens indstilling, men finde en mere nuanceret løsning, der vil støtte følelsen af demokrati i Norddjurs."

Publiceret 11 October 2016 13:29