Ulf Harbo (Ø), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

Ulf Harbo (Ø), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

Debat Norddjurs - Budget 2017:

Derfor er Enhedslisten ikke medunderskriver af Budget 2017

Af Ulf Harbo, Enhedslisten Norddjurs, Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"I Enhedslisten har vi forståelse for, at det var et svært budget at lægge på grund af regeringens fortsatte sparekrav til kommunerne og den manglende udligning fra de store byer til en lille fattig landkommune, som Norddjurs.
Generelt mener vi, Budget 2017 er udmærket i forhold til det sparekatalog, der har været lagt frem, og det er uden de store prestigeprojekter i stedet for den borgernære velfærd, som man fx har set i Randers Kommune i år.
Men den manglende vilje til at bløde op for presset på folkeskolerne og daginstitutionerne har været udslagsgivende i forhold til, at vi i Enhedslisten, ikke kunne se os selv som medunderskrivere af budgetaftalen.

Folkeskolerne har brug for ro og frihed og ikke flere besparelser, og daginstitutionerne særligt i Grenå har brug for en bedre normering. 

Flertallets linje med at bruge millioner på topstyring og kontrol i form af projekt ”synlig læring” i folkeskolerne og projekt ”En forskel for livet” i daginstitutionerne og samtidig spare massivt på folkeskoleområdet, og ignorere de dårlige normeringer i daginstitutionerne kan vi ikke stiltiende være vidner til. 
Flere år i træk har Pædagogernes fagforening BUPL lavet undersøgelser der viser, at vi i Norddjurs har store problemer med vores normeringer, men disse undersøgelser er blevet smidt i skraldespanden fordi flertallet i kommunalbestyrelsen ikke mener undersøgelserne er retvisende. 
Vi har på det seneste fået flere henvendelser fra forældre, som blandt andet gør opmærksom på, at der ikke er personale til at tage på ture, løse konflikter og sørge for børnenes trivsel i hverdagen, og der sættes spørgsmålstegn ved om projekt ”En forskel for livet” vil gøre en positiv forskel eller bare skabe frustration og forvirring hos vores medarbejdere, fordi de i forvejen har svært ved at drage kærlig omsorg for børnene, fordi de ikke er nok varme hænder. 
Projekt ”Synlig læring” bliver italesat som en succeshistorie, men er den det for alle skoler, elever og lærere? 
Det vidste sig for nylig, at det ikke er alle lærere, som er glade for synlig læring da en lærer tog bladet fra munden og skrev at: 
Jeg synes måden, den målstyrede undervisning skal udmøntes på i min kommune (synlig læring), er et voldsomt indgreb i min metodefrihed, og jeg synes der er brugt for mange ressourcer på rammer i stedet for på indhold. Linjefagsuddannelse og faglig/pædagogisk efteruddannelse er i mine øjne en langt bedre måde at dygtiggøre lærere på end kæmpe store, ufrivillige og dyre kurser af tvivlsom standard. Lad tingene gro nedefra i stedet for.” 
http://norddjurs.lokalavisen.dk/debat-norddjurs-jeg-elsker-at-vaere-laerer-men-...-/Lokale-nyheder/20160921/laeserbreve/160929778/1462 
Både på vores skoler og i daginstitutionerne er det vigtig, at vi viser tillid, giver frihed til de enkelte enheder og bruger ressourcerne på nogle rammer, der giver lærere og pædagoger mulighed for at passe deres arbejde, i stedet for aldrig at have tid nok, blive stressede og samtidig skulle tage ja-hatten på og hoppe med på forkromede nye modefænomener som ”Synlig læring” og ”En forskel for livet”. 
De 12 millioner de 2 projekter tilsammen har kostet, kan bruges meget bedre, og Enhedslisten kan ikke gå med til sådanne politikerkonstruerede prestigeprojekter samtidig med, at der er planlagte besparelser på folkeskoleområdet, som endnu ikke er udmøntet på 2,1 mio. kroner i 2018 og 4,2 mio. kroner i de to overslagsår og på 2,975 mio. kroner fra 2017 og frem på specialundervisning."

Publiceret 10 October 2016 19:34