Ole Bollesen (S), formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet, fortæller, at kommunen forhandler med Boligforeningen DjursBo om at ombygge de 20 nuværende plejeboliger på Ringparken til 10 seniorboliger. Arkivfoto

Ole Bollesen (S), formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet, fortæller, at kommunen forhandler med Boligforeningen DjursBo om at ombygge de 20 nuværende plejeboliger på Ringparken til 10 seniorboliger. Arkivfoto

Ringparken:

Fra 20 plejeboliger til 10 seniorboliger

Fra 1. januar 2018 er det slut med at visitere nye borgere til de 20 eksisterende plejeboliger på Ældrecentret Ringparken i Ryomgård

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er vigtigt at understrege til en start, at det, der hedder dagcentret på Ringparken i Ryomgård udbygges og renoveres efter de planer, som er aftalt i det kommunale budget for 2016.

Det har intet at gøre med, at de nuværende 20 plejeboliger på Ringparken lukker.

Det sker ikke nu og her, men fra 1. januar 2018 visiteres der ikke flere ældre til Ringparkens 20 plejeboliger.
Det har de 25 byrådsmedlemmer, som har skrevet under på næste års kommunale budget, besluttet som en del af budgetforliget.
“De ældre borgere, der allerede bor der nu, bliver ikke berørt af beslutningen,” understreger Ole Bollesen (S), formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet.

“Kun hvis de selv ønsker at flytte, kan det blive aktuelt. Ellers skal de have lov til at blive boende i de rammer, som de kender.”

For nuværende bor der ældre mennesker i samtlige 20 plejeboliger, og der er fire på venteliste.

Ifølge de nuværende kommunale regneark forventer man, at en ældre medborger i snit bor i plejebolig i 2,4 år. Tendensen er, at ældre mennesker foretrækker at bo i eget hjem så længe som muligt.

Laves om til seniorboliger

De nuværende 20 plejeboliger skal ikke jævnes med jorden, når den tid kommer.

“Vi forhandler med Boligforeningen DjursBo om at lave dem om til seniorboliger, som der allerede er stor efterspørgsel efter, fordi de er større,” siger Ole Bollesen.

Han forventer, at der kan laves et projekt, hvor de 20 nuværende plejeboliger bliver omdannet til 10 seniorboliger.

Plejecenter i støbeskeen

I den budgetaftale, der er lavet for 2017 og perioden 2018-2020, står der at læse, at forligspartierne er enige om, at der skal bygges et nyt og tidssvarende plejecenter i Ryomgård.
Der er ikke sat årstal på, fordi kommunens allerede planlagte byggerier i Kolind (udbygning af Frejasvænge) og Rønde (50 nye plejeboliger) først skal bundfælde sig.
“Men grunden i Ryomgård på arealet ved det gamle posthus er reserveret til formålet. Det skete på vores seneste byrådsmøde,” siger Ole Bollesen.

Borgmester Claus Wistoft (V) har tidligere forsøgt at forklare, at borgerne får mere for pengene ved at bygge nyt i Ryomgård, hvis man kan aktivere i de nuværende kommunale bygninger (børnehave, posthus og gæstedagplejehus) til brug for byggeriet i stedet for at renovere 20 gamle plejeboliger, som kommunen ikke kan låne penge til.

Publiceret 03 October 2016 14:32