Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Syddjurs

Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Syddjurs

Debat - Syddjurs 2017:

Forligspartierne går efter en privatisering af børnehaverne i Feldballe og Nimtofte

Af Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem, Enhedslisten Syddjurs:

"Forligspartierne skriver i det netop vedtagne budget for 2017, at ”der afsættes ekstra midler på daginstitutionsområdet”. Det lyder flot, men passer desværre ikke helt med virkeligheden. 
Sidste år lykkedes det at styrke området med 1 mio. kr. men desværre kun for 1 år. Den forbedring er med dette budget gjort permanent. Det er rigtigt godt, men det giver ikke flere penge til området end sidste år. 
I forligsteksten står der: ”De kommunale børnehaver i Feldballe og Nimtofte videreføres og der afsættes politisk midler hertil (0,6 mio. kr. i 2017 og ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2018-2020) ”. Når man læser dette kunne man godt tro at der bliver tilført flere penge til børnehaverne i Feldballe og Nimtofte, men det er ikke rigtigt, tværtimod.
Når forligspartierne skriver således er det fordi de regner i forhold til forvaltningens budgetoplæg, ikke i forhold til den nuværende tildeling. Samlet set betyder dette budget at der fra området fjernes 0,2 mio. i 17 og 0,5 mio. i 18-20, når man ser bort fra de forskelle, der skyldes, at antallet af børn ændres. 
I Feldballe og Nimtofte får man ikke tilført flere penge, men man mister sin lokale leder og bliver en afdeling under en anden børnehave. Man bliver også ramt af, at børnehaverne fra nu af selv skal betale deres lederlønninger. Den ændring vil betyde færre penge til de mindste børnehaver som Feldballe og Nimtofte. 
Derfor er det Enhedslistens opfattelse, at forligspartierne svigter deres opgave med at tilbyde offentlige lokale børnehaver af høj kvalitet i Feldballe og Nimtofte. 
Forligspartierne skriver det selv i ændringsforslaget: ”Feldballe og Nimtofte børnehaver søges videreført af privatskoler”. Dette budgetforlig er et oplæg til privatisering, ikke en støtte til lokalsamfundene."
 

Publiceret 03 October 2016 07:51