DTUs forskningsbåd ’Havørreden’, med tidligere erhvervsfisker Dennis Andersen ved roret, slutter togtet i de indre danske farvande i slutningen af august.

DTUs forskningsbåd ’Havørreden’, med tidligere erhvervsfisker Dennis Andersen ved roret, slutter togtet i de indre danske farvande i slutningen af august.

Bønnerup og Grenaa:

Små fisk – skal gerne blive større

Forskere undersøger fiskeyngel ved Norddjurs Kommunes kyst

Det er med fisk ,som det er med børn. Har de det godt som små, er der gode chancer for at de udvikler sig positivt – og bliver store og stærke senere i livet.

Et forskningsteam fra Danmarks Tekniske Universitets Aqua-afdeling har været i færd med at indsamle fiskeyngel langs Norddjurs Kommunes kyst. Det sker som led i en landsdækkende undersøgelse af de indre danske farvandes bestand af fiskeyngel i de kystnære områder.

Holdet fra DTU er sejlet ud fra Bønnerup og Grenaa i en fladbundet specialbåd, hvor fra de har udsat ruser og har trawlet på lavt vand. Når de fintmaskede net er hevet op i båden, endevender forskningsholdet tang og andre bundplanter for fiske- og skaldyrsyngel helt ned til få millimeter. Ynglen sorteres nøje efter art – og 'lagres' derefter forsvarligt på land, så den senere kan anvendes i forskningen på DTU.

PhD-studerende Elliot Brown fra DTU Aqua er leder af ekspeditionen:

”Målet for vores undersøgelser er først og fremmest at finde ud af, hvor de forskellige arters yngel befinder sig – og hvorfor de befinder sig netop der. Udover at indsamle ynglen tager vi prøver af bundforholdene og måler vandtemperaturen. De arter, vi først og fremmest interesserer os for, er arter der har en kommerciel værdi – f.eks. torsk, tunger og rødspætter – men vi undersøger også arter af mere 'rekreativ' værdi, som f.eks. skrubber og ål.”

Forskningsholdet fra DTU Aqua benytter også turen rundt i de indre danske farvande til at blive klogere på andre videnskabelige områder. Videnskabelig assistent Ole Henriksen samler ind til en undersøgelse af, hvor meget plastic der findes i danske fisk – og et andet besætningsmedlem, kandidatstuderende Aurelia Gabellini, skal i gang med at klargøre, hvordan den udefrakommende art, kutlingen, har indflydelse på de danske farvandes økosystem.

Norddjurs Kommune har godt og rent badevand, så forhåbentlig viser undersøgelsen, at kyststrækningen er en god habitat for fiskeyngel. Det vil forskernes resultater vise, når de er klar om et par år.
gish

Publiceret 15 September 2016 08:00