Per Zeidler og Liberal Alliance vil diskutere Syddjurs Kommunes forskønnelse med byrådskollegerne. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Per Zeidler og Liberal Alliance vil diskutere Syddjurs Kommunes forskønnelse med byrådskollegerne. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Per Zeidler:

“Det ser farligt ud mange steder”

Liberal Alliance har bedt om at få en sag om forskønnelse af Syddjurs på byrådets dagsorden

Af
Af Lars Norman Thomsen

Liberal Alliance synes, at det samlede byråd trænger til at få markeret en holdning til kommunens fysiske udseende og fremtræden i alle egne af Syddjurs foranlediget af tidligere byrådsmedlem Jørgen Brøggers seneste kritik af Ebeltofts generelle forfatning eller mangel på samme.

Per Zeidler, gruppeformand, for Liberal Alliance beder borgmesteren om at tage punktet på den kommende byrådsdagsorden 31. august 2016 eller i stedet lade forskønnelsen af Syddjurs indgå “snarest” som et temapunkt i byrådet.

Byrådet afvikler forud for byrådsmøderne lukkede temamøder, hvor forskellige embedsmænd og andre deltager med indlæg alt efter hvilket tema, der er på dagsordenen.

“Snarest” betyder i Per Zeidlers optik, at Syddjurs Kommunes forskønnelse skal kunne diskuteres under de kommende budgetforhandlinger, der reelt speedes op, når byrådet i samlet flok mødes til budgetseminar med overnatning 25. og 26. august.

Udseendet betyder noget

Efter Liberal Alliances opfattelse ser der farligt ud flere steder i kommunen, og det flugter ikke med den strategi for branding af kommunen, som byrådet har nikket ja til.

“Så skal vi ikke få lagt en plan, der handler om at få Syddjurs til at se ordentlig ud,” skriver Per Zeidler i henvendelsen til borgmesteren.

“Ikke en plan, der skal munde ud i (et) digert regulativ om, hvor mange gule veste, der skal til, og afspærringer, men en plan, hvor man ligesom i gamle dage aftalte over hækken, hvad der skulle gøres, og hvem der har ansvaret for, at det bliver gjort.”

Borgere til gavn

Per Zeidler foreslår i henvendelsen til borgmesteren at inddrage kontanthjælpsmodtagere og flygtninge i arbejdet med at forskønne Syddjurs.

Underforstået, de nævnte borgere skal være til gavn for de penge, de får fra det offentlige.

“Det her skal ikke være et forslag om at drive jagt på kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, men de kunne virkelig gøre en forskel her,” understreger Zeidler.

Pasning af boldbaner

Endelig rejser Per Zeidler en gammel diskussion om de kommunale fodboldbaners standard. Han er med på at diskutere, om det ikke var en idé at overlade pasningen til foreningerne selv?

“Det vil give ejerskab og stolthed over at kunne levere de flotteste baner. Nu er det bare ens leverpostej. Vi skal have det her civilsamfund på banen,” lyder Per Zeidlers udgang i brevet til borgmesteren.

Publiceret 21 August 2016 14:03