Maskinen sendes ned gennem den eksisterende brønd.

Maskinen sendes ned gennem den eksisterende brønd.

Ny teknik:

Lav kloakseparering uden at grave

Nu har du mulighed for at kloakseparere din grund helt uden at grave. Dermed slipper du for at skulle anlægge haven eller indkørslen på ny

Af
Af Malte Abildgaard Christensen Foto: Scandinavian No-Dig Centre

Danmark kan i fremtiden forvente både hyppigere og voldsommere skybrud grundet klimaforandringer. Derfor vælger en masse boligejere at kloakseparere deres grund, enten fordi de er pålagt det af kommunen, eller fordi de vil undgå fremtidige oversvømmelser.
Kloakseparering kan både blive en dyr og besværlig proces, da det kræver, at boligejeren adskiller regn- og spildevandet gennem separate kloakker.
Men med en ny teknik, kan både regningen og besværet mindskes, da rørene anlægges under jorden uden gravearbejde.

Maskine i brønden

Teknikken går ud på, at en maskine sendes ned i brønden og derfra trækker et flækhovede gennem det gamle rør, så det sprænger det ned i jorden. Mens flækhovedet bevæger sig frem, trækker det to nye rør efter sig, og installerer dem på samme plads og med samme hældning som det tidligere rør.
"Selve metoden er 40 år gammel, men det er først med en ny teknik og mindre maskiner, at det kan lade sig gøre i forhold til. separatkloakering," siger Jesper Nielsen, direktør for Scandinavian No-Dig Centre, der står bag maskinen.
Tine R. Sode, fagekspert i Bolius, er umiddelbart positiv overfor den nye teknik.
"Det er en smart løsning, der allerede anvendes ved for eksempel udskiftning af vandrør. Men da det er en ny løsning i forhold til kloakseparering, skal man som boligejer undersøge det først. Er det for eksempel godkendt som kloakseparering i din kommune og passer det til din grund og brønde," spørger hun.

Maskinen sender et flækhovede ud, der skubber det gamle rør væk, og samtidig anlægger to nye rør på samme plads.

Maskinen sender et flækhovede ud, der skubber det gamle rør væk, og samtidig anlægger to nye rør på samme plads.

Ødelægger ikke

Ifølge Scandinavian No-Dig Centre kan den enkelte boligejer minimere sine udgifter betragteligt til kloakseparering med denne løsning.
"Prisen bestemmes selvfølgelig af kloakmesteren eller entrepenøren, men da du undgår at skulle grave have og fliser op, vil udgifterne blive mindre. Derudover tager det kortere tid, og du slipper for skulle anlægge din have eller indkørsel igen efter kloakeringen," siger Jesper Nielsen, direktør i Scandinavian No-Dig Centre.
Løsningen kræver en speciel maskine, og er derfor ikke mulig gennem alle kloakmestre. Spørg derfor den lokale kloakmester om de udbyder det.

Publiceret 21 August 2016 08:00