Debat:

Bevar vand og varmeforsyning på forbrugernes hænder

Af Malte Larsen, MF, S, medlem af energi, - forsynings og klimaudvalget - tidligere medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har fremlagt en rapport, der konkluderer at borgerne kan spare milliarder ved at vores fælles vand- og varmeforsyning bliver privatiseret og yderligere kapitaliseret.
Det vil jeg gerne advare imod. Det er før set, at forbrugerne kan få en kortsigtet besparelse på forbrugsafregningen. Men besparelsen opstår typisk fordi der ikke investeres tilstrækkeligt i ledningsnet og forsyningssikkerhed. Det medfører også større udgifter på længere sigt. Ligeledes vil den private investor jo også forvente en forrentning og et afkast af sine investeringer.
Sporene fra kapitaliseringen af DONG skræmmer jo også….
Min konklusion er derfor meget klar: Vi skal ikke overlade vores infrastruktur som for eksempel vand- og varmeforsyning til fremmed kapital. Vi skal tværtimod gøre mere for, at forsyning bliver under forbrugernes kontrol, enten i offentligt regi eller i fælles privat ejerskab, som for eksempel andelsejet. På den måde er ejerne (dig og mig) med til, at vi også på lang sigt får den billigste forsyning og dermed de laveste priser."

Publiceret 21 August 2016 11:00