Dieselbilerne kan ikke nå at afbrænde den sod, der sætter sig i partikelfiltret, på korte ture. Arkivfoto.

Dieselbilerne kan ikke nå at afbrænde den sod, der sætter sig i partikelfiltret, på korte ture. Arkivfoto.

Norddjurs:

Dieselbiler byttes med benzinbiler

Dieselbiler til hjemmeplejen i Norddjurs udskiftes med benzindrevne biler

Af
Anette Bonde

29 nye dieselbiler til hjemmeplejen i Norddjurs viste sig at være et fejlkøb. Ved korte ture, som hjemmeplejens kørsel mest består af, når bilernes motorer nemlig ikke at blive varme nok til at afbrænde den sod, der sætter sig i partikelfiltret. Med jævne mellemrum skal de derfor køre en længere tur for at opnå en tilstrækkelig høj temperatur.

I starten af juni udsendte borgmester Jan Petersen og formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller en meddelelse om det uheldige bilkøb med en erklæring om, at der ville blive fulgt op på sagen.

20 benzindrevne biler

Lars Møller meddeler nu, at Norddjurs Kommune har haft en positiv dialog med leverandøren af de nye biler, og man har aftalt, at 20 af de 29 biler ombyttes til benzindrevne biler.

Set over de kommende cirka tre år forventes udgiften til selve ombytningen af bilerne at blive stort set udgiftsneutral for Norddjurs Kommune. Dog eksklusiv de lidt større udgifter til brændstof. De 20 nye benzinbiler vil primært blive anvendt til den del af hjemmeplejens kørsel, hvor der er mange korte ture.
De resterende ni dieselbiler vil herefter primært blive anvendt til de lidt længere ture, hvor der er bedre mulighed for at opnå en høj motortemperatur, så soden i partikelfiltrene kan nå at blive afbrændt under kørslen mellem de forskellige borgerbesøg.

Ombytningen af bilerne forventes at finde sted i slutningen af oktober 2016.

Publiceret 25 July 2016 12:00