Læserbreve

Læserbreve

Debat Norddjurs:

Grovkornet kommunal støjforurening

Af Erik Palle Olesen, tidligere bedriftslæge og arbejdsmiljøsagkyndig, Bønnerupvej 70E, 8585 Glesborg:

"Norddjurs Kommune gennemfører i disse år en målbevidst, kraftig støjforurening af store dele af kommunens areal, inklusive nogle af landsbyerne. Metoden er enkel og sikker:
Systematisk brug af en meget grov vejbelægning til reparation af bivejene. Belægningen består af groft knuste sten eller klippestykker, lagt oven i et tyndt lag flydende asfalt eller lignende.
Effekten er en dramatisk forøgelse af dæk-/ vejstøjen - især inde i bilerne, som kører på vejen, men også i omgivelserne.

Støjen er værst, når belægningen er meget grov eller/ og skarpkantet, og når belægningen er nylagt. Men selv efter flere år, er støjniveauet meget forøget, især på skyggefulde vejstrækninger, hvor stenene ikke trykkes ret meget ned i asfalten.

Forøgelsen af støjniveauet på de grove belægninger er åbenlys, når man som bilist passerer fra en traditionel, finkornet, ”glat” vejbelægning til den grove stenbelægning eller omvendt.

Støjdæmpningen i de mange små biler er slet ikke konstrueret til at hamle op med støjen fra de grove stenbelægninger. De store og dyrere biler klarere det noget bedre, men også i disse biler øges støjniveauet betydeligt.
Det er mig ubegribeligt, at kommunens politiske og tekniske beslutningstagere har valgt at fremture med støjforureningen i årevis. De kører jo selv på vores biveje og på vejene i andre kommuner med lignende støjforurening af samme årsag.

Hovedårsagen til brug af de støjende belægninger er vel økonomisk? Al respekt for det. Men den kraftige støjforurening fra de grove stenbelægninger må nu medinddrages, når der skal vælges materialer til de kommende års reparation af vejene.

Støjforurening af forskellige årsager er et voksende problem for mange mennesker, ikke mindst de mange ældre borgere, som er støjoverfølsomme på grund af aldersbetingede forandringer i ørerne.

Den aktuelle, systematiske støjforurening af store dele af kommunens areal, inklusive nogle af landsbyerne, er imidlertid uden sidestykke."

Publiceret 01 July 2016 09:00