Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto får for første gang lejlighed til at prædike til en gudstjeneste i det fri på Krogsbæk Skovkirkegård

Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto får for første gang lejlighed til at prædike til en gudstjeneste i det fri på Krogsbæk Skovkirkegård

Torsdag aften:

Gudstjeneste i det fri på Krogsbæk Skovkirkegård

Ådalskirkernes ny sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto får for første gang lejlighed til at holde gudstjeneste i det fri på den historiske skovkirkegård

Af
Af Lars Norman Thomsen

Efter mange års arbejde lykkedes det sidste år Ådalens Menighedsråd at få genåbnet Krogsbæks gamle kirkegård som skovkirkegård, fordi det var et ønske fra flere lokale borgere.
Krogsbæk Sogn havde frem til 1901 sin sognekirke, hvor den blev nedrevet og i 1902 erstattet af den nuværende kirke i Karlby.
Den hvidkalkede munkestensportal i sydøsthjørnet af det omsluttende, stenopbyggede kirkegårdsdige og klokkestablen på gravhøjen er nu alene om at markere stedet.
Langt om længe fik menighedsrådet i 2015 de nødvendige tilladelser fra provsti, stift, Kirkeministerium og Kulturstyrelsen i hus til at kunne genindvie Krogsbæk Kirkegård, der nu hedder Krogsbæk Skovkirkegård.
Kulturstyrelsen har givet tilladelse til at bruge et bestemt område på kirkegården til urnenedsættelser.

Debut til ny sognepræst

Torsdag 30. juni afholdes der den årlige friluftsgudstjeneste på Krogsbæk Skovkirkegård med Ådalskirkernes nye sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto som prædikant. Det bliver således hendes første gudstjeneste på Krogsbæk Skovkirkegård.
Musikken leveres af den musikalske Familien Pultz, som består af mor Kirsten Pultz og far Karsten Pultz, begge konservatorieuddannede, og deres tre børn.

  • Gudstjenesten begynder klokken 19
  • Menighedsrådet slår telte op på den gamle skovkirkegård
  • Alle skal selv medbringe kaffe/te, brød og stol

Publiceret 29 June 2016 20:32