Byrådsmedlem Flemming Hansen. Liberal Alliance

Byrådsmedlem Flemming Hansen. Liberal Alliance

Debat Syddjurs:

Liberal Alliance siger ja til LED skiltning

Af Flemming Hansen, Liberal Alliance, Byrådsmedlen i Syddjurs Kommune

I Liberal alliance har vi for længst erkendt, at en ny tid, hvad angår LED skiltning, har fundet vej til landets kommuner.
I NTM udvalget (Udvalget for natur, teknik og miljø, red.) har vi tidligere ændret i skiltemanualen for Syddjurs Kommune, så vi nu kan give tilladelse til opsætning af LED skilte på op til 1 x 2 meter.
Det har flere gange vist sig at være for småt, da større skærme lettere kommer ud med budskabet.
Derfor har vi desværre set flere eksempler på, at ansøgere har fået afslag, så snart de kom op med større skærme, på trods af, at vi altid har en mulighed for dispensation.
Sidst har en ansøger ønsket at sætte et skilt op på egen jord – i Følle ved indkørslen til Rønde, men bliver så fanget at manglende lokalplanlægning, idet området, trods bebygget med parcelhuse og virksomheder ligger under betegnelsen åbent land.
Åbent land er ensbetydende med landbrugsjord, og vi kan ikke få øje på sammenhængen, og ser meget gerne en snarlig lokalplanlægning, så området kan få anden status.
På onsdagens byrådsmøde valgte vi endnu en gang at tage emnet op til debat blandt vore byrådskolleger – for at gøre opmærksom på nødvendigheden for at følge med, men også for at tage temperaturen på vore kolleger – vil eller vil I ikke være med til at give erhvervslivet bedre muligheder.
Vi kunne glæde os over, at få opbakning fra et par af de små partier, mens de større endnu ikke har fået øje på fornuften for en fælles annoncering på større skærme, hvor man kan informere om diverse aktiviteter, gode tilbud, lokale fodboldkampe, vejarbejde, dronningebesøg og lignende.
Når vi efterlyser større skilte, er det af hensyn til opstillerne, som fortæller, at de små skærme ikke kan forrente sig selv, og synligheden bliver minimal.
Det lykkedes heller ikke denne gang, at få den brede opbakning, men vi kæmper videre, og ønsker at tage emnet op i budgetforhandlingerne i efteråret, samtidig med at vi ønsker at få det med i revisionen af kommuneplanen, idet vi ønsker af få fokus på og analyseret de områder i kommunen, hvor det vil være naturligt at kigge på ændring i lokalplanerne.
Et er sikkert – vi kæmper fortsat for bedre vilkår for erhvervslivet i Syddjurs, og ønsker ikke at blive hægtet af udviklingen, og håber på en digital fremtid, fremfor bannere og skilte.

Publiceret 26 June 2016 09:15