Ved Kommunalvalget i 2017 kan det meget vel blive en realitet, at der kun bliver 19 pladser i byrådet at kæmpe om mod de nuværende 27

Ved Kommunalvalget i 2017 kan det meget vel blive en realitet, at der kun bliver 19 pladser i byrådet at kæmpe om mod de nuværende 27

Arbejdspapir:

Syddjurs Byråd pønser på at skære i antallet af medlemmer

Et byråd, der reduceres fra 27 til 19 medlemmer, kan blive en realitet i Syddjurs Kommune efter næste Kommunalvalg i november 2017

Af
Af Lars Norman Thomsen

Ifølge styrelsesloven skal medlemstallet i en kommunalbestyrelse (byråd) være ulige. 
I kommuner med færre end 20.000 indbyggere skal der være mindst 9 og højst 31 medlemmer. 
I kommuner med flere end 20.000 indbyggere (Syddjurs og Norddjurs for eksempel) skal der være mindst 19 og højst 31 medlemmer, i Københavns Kommune dog højst 55. 
I Syddjurs Kommune har der siden Kommunesammenlægningen i 2006 nu og da været røster fremme om at skære i antallet af byrødder for at effektivisere og sikre, at der er relevant arbejde nok til alle folkevalgte. 
Hver gang er forslag "til effektivisering" af det lokale demokrati imidlertid blevet skudt ned, men nu dukker der sandsynligvis snart et forslag op igen på byrådets bord om at reducere antallet af folkevalgte fra de nuværende 27 til 19. Forslaget skal først behandles i Økonomiudvalget. 
Det fremgår af et såkaldt "Arbejdspapir", som Lokalavisen er kommet i besiddelse af, og som er udarbejdet af embedsværket i Syddjurs Kommune.
I "Arbejdspapiret" fremhæves, at en reduktion med otte medlemmer vil gøre det muligt at aflønne de 19 politikere på "et væsentligt" højere niveau end i dag, hvor 27 skal have en bid af kagen. "Færre byrådsmedlemmer og mere i løn vil gøre det det politiske arbejde mere attraktivt, og det vil motivere ledende folk i erhvervslivet til at søge politisk indflydelse," vurderes det. 
"I det nuværende byråd er den tydelige tendens på byrådsmøderne, at tale er sølv, tavshed er...," lyder det endog meget provokerende i de første linjer af det nævnte "Arbejdspapir". 
"Da interessen for at diskutere holdninger og handlinger har været meget begrænset i det nuværende Syddjurs Byråd, som det senest er kommet til udtryk under skoledebatten, er der stærke argumenter, der taler for at reducere antallet af byrådsmedlemmer til 19 og i stedet opgradere de efterhånden meget velfungerende distriktsråd ude i lokalområderne," står der videre. 
"Stærke røster vil også denne gange hævde, at det svækker det lokale demokrati og vanskeliggør mindre politiske grupperinger og partiers muligheder for at opnå repræsentation i byrådet. Det er korrekt, at det vil blive sværere at opnå repræsentation, men samtidig vil det uden tvivl skærpe demokratiet, retorikken og den offentlige debat, at der fremover "skal kæmpes" endnu hårdere for et mandat i Syddjurs Byråd," lyder et af argumenterne i "Arbejdspapiret" for at skære byrådet ned fra 27 til 19 medlemmer med virkning fra 1. januar 2018... 
"Arbejdspapiret" er dateret 2003 2016
Lokalavisen forsøgte hele torsdag at komme i kontakt med borgmester Claus Wistoft (V) for at få en kommentar til "Arbejdspapiret", men forgæves - borgmesteren ringede ikke tilbage. 
Opdateres ...

Publiceret 01 April 2016 06:00