Kommentar:

Er Danmarks Naturfredningsforening Syddjurs mon enige?

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

?"Et nyt besøgscenter for Nationalpark Mols Bjerge bør ikke placeres tæt ved Kalø Slotsruin, mener Danmarks Naturfredningsforenings (DNs) lokalafdelinger i Østjylland. Området er et unikt, fredet kystområde med en fælles kulturhistorisk arv i Kalø Slotsruin.

Sådan kunne man læse i en fælles pressemeddelelse fra DN Samråd Østjylland før påske.

DN Samråd Østjylland dækker over afdelingerne: DN Favrskov, DN Hedensted, DN Horsens, DN Norddjurs, DN Odder, DN Randers, DN Samsø, DN Silkeborg, DN Skanderborg, DN Syddjurs og DN Aarhus.

Pressemeddelelsen gav bonus med det samme, for TV2 Østjylland stillede prompte 'en rude' til rådighed for Danmarks største grønne organisation med 126.000 medlemmer.

Et glimrende eksempel på vellykket spin, for der kom intet nyt frem.

Hvorfor DN lige kommer på banen kvarter over tolv kan kun undre, og hvorfor er det en talsmand langt uden for Nationalpark Mols Bjerges pastorat, der var hidkaldt til at spille klog, er en gåde?

Der havde da været mere idé i at invitere den nyvalgte formand for DN Syddjurs, Stig Bredstrup, i studiet.
Den nyvalgte formand er tidligere lokalformand for Liberal Alliance, og han er efter sigende fortsat medlem af partiet. Det havde været interessant, at høre netop Stig Bredstrup forsvare den pressemeddelelse, der var sendt ud fra DN?Samråd Østjylland.

Det havde også været uhyre interessant at spørge ham om, hvorfor reaktionen netop kommer nu, hvor Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har kridtet banen af for det nye besøgscenter.

Endelig havde det også været interessant at spørge lokalformanden om, hvordan hans politiske ståsted, der hylder liberalismen i yderste konsekvens, flugter med, at han mener, at det er DNs opgave at blande sig i, hvad en bestyrelse i Nationalpark Mols Bjerge har besluttet og fået carte blanche til at gennemføre?

Her gik vi og troede, at Liberal Alliances indtog i diverse DN-bestyrelser var alvorligt ment - nemlig som bolværk mod det, der efter liberalismens bannerføreres mening har været problemet med DN hidtil, at foreningen vil stikke snuden i alt."

Publiceret 30 March 2016 10:57