Niels Basballe

Niels Basballe

Debat Norddjurs:

Gratis bybuskørsel i Grenaa til sommer

Af Niels Basballe (S) medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune:

"Vi har i Miljø- og Teknikudvalget netop besluttet at gentage succesen med gratis bybuskørsel i Grenaa, som i 2015 forløb fra 1. juli til 15. august. Det vil givet være samme tidsrum her i 2016. 
Det er Destination Djursland, der har rettet forespørgsel til Norddjurs Kommune, om den gratis buskørsel også kan blive aktuel for 2016.
Der har været rettet henvendelse til flere interessenter som vil have glæde af buskørslen, specielt mellem havn og by er interessen stor.
Grenaa Strand Camping, Dronningens Ferieby, Grenaa Marina, Kystvejens Konferencecenter, Hotel Grenaa-Havlund og andre er meget positive og ser gerne succesen gentaget her i 2016. 
Samstemmende lyder det, at deres gæster og besøgende har været glade for muligheden at komme gratis med bybussen op til bymidten. Og dette har været med til at generere mere omsætning i byens butikker og restaurationer. 
Todbjerg Busser, som drifter bybusserne, har oplyst, at der var en stigning af passagerantallet på 40-60 procent, hvor det anslås, at halvdelen af det øgede passagerantal var lokale borgere. 
Den manglende indtægt på 55.000 kroner kan finansieres inden for det eksisterende budget. 
Jeg har selvfølgelig haft den betænkelighed, om det nu ville "stjæle" kunder fra vores lokale Taxakontor. Der har ikke været indsendt klager til forvaltningen over forsøget i 2015, og dette tolker jeg derhen, at brugerne benytter muligheden, fordi den er gratis, og ikke ville have taget en taxa i stedet. 
Så dette skal betragtes som en service for turister og lokale borgere i sommerperioden fra 1. juli til 15. august 2016."

Publiceret 30 March 2016 06:15