Kasper Bjerregaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)

Debat Norddjurs:

Skoledebat handler om økonomi, kvalitet og trivsel

Af Kasper Bjerregaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Vores folkeskoler er under pres, og for en kommune som Norddjurs er det en udfordring, der skal tages alvorligt. Kvaliteten af vores folkeskoler er vigtig, når vi gerne vil sikre vores børn en god start på livet, og når vi gerne vil tiltrække nye børnefamilier til kommunen.

Det er allerede fremgået af debatten, at kommunen årligt bruger 50-60 mio. kroner mere end sammenlignelige kommuner på folkeskolen. De økonomiske udfordringer er således store, og dem skal der tages hånd om.
Lige så vigtigt er det imidlertid, at de mange ekstra penge hverken kan ses i elevernes resultater eller trivsel.

Her viser en opgørelse fra Kommunernes Landsforening, at Norddjurs Kommunes skolevæsen desværre hænger bagefter.

I forhold til gennemsnittene i landets kommuner er Norddjurs kommune kendetegnet ved:

  • høje udgifter pr. elev
  • en høj andel af elever der er ekskluderet af den almindelige undervisning
  • lave afgangskarakterer for 9. klasserne
  • en høj andel af elever der ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik
  • lav trivsel
Heldigvis ser det ud til, at vi får vores unge videre i ungdomsuddannelserne. Her ser det rimeligt ud – i hvert fald 9 måneder efter at eleverne har afsluttet deres folkeskole.

Men samlet set har vi en folkeskole, der har mange udfordringer, og dermed giver vi vores børn udfordringer, når de skal videre i livet.

Det er en problemstilling, vi alle i fællesskab skal tage hånd om.

Er det her så et angreb på de lærere, vi har ansat på vores folkeskoler? Her skal lyde et klart og rungende: Nej.
Jeg er overbevist om, at de lærere, vi har tilknyttet på skolerne, hver dag gør deres yderste for at sikre vores børns skolegang. Samtidig tror jeg, at lærerne oplever et skolevæsen, hvor pengene er små.

Men hvordan hænger det sammen med, at vi årligt bruger 50-60 mio. kroner ekstra?
Jeg tror, at den struktur, som vores lærere arbejder indenfor, lægger dem hindringer i vejen. Jeg tror, at vi bruger vores mange penge forkert.

Tallene viser, at vi ikke nødvendigvis får en bedre kvalitet i skolen, blot fordi vi bruger flere penge. Samtidig tyder det på, at vores små skoler ikke nødvendigvis giver højere grad af trivsel for børnene.

Med det i baghovedet ser jeg frem til at følge det arbejde, som den netop nedsatte skolegruppe har sat i gang. Der er brug for at tænke nye løsninger, og jeg vil gerne opfordre alle til at deltage i en åben og fordomsfri debat om Norddjurs Kommunes skolestruktur. Vi har brug for fokus på økonomi men i lige så høj grad på kvalitet og trivsel.

Det vil være til gavn for alle – voksne som børn i Norddjurs Kommune:"

Publiceret 28 January 2016 05:00