Borgmester Claus Wistoft (V) mærker stor interesse og vilje hos de lokale virksomheder til at tage flygtninge i praktik, og han håber, at endnu flere vil melde sig på banen. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgmester Claus Wistoft (V) mærker stor interesse og vilje hos de lokale virksomheder til at tage flygtninge i praktik, og han håber, at endnu flere vil melde sig på banen. Foto: Lars Norman Thomsen

Integration:

Erhvervslivet bidrager positivt med praktikpladser til flygtninge

61 flygtninge er i dag ude i praktik hos lokale virksomheder, men behovet er endnu større

Af
Af Lars Norman Thomsen

“Vi mærker generelt en positiv opbakning hos erhvervslivet til at tage flygtninge i praktik,” siger borgmester Claus Wistoft (V).

“Vi har oplevet stor forståelse og åbenhed hos mange virksomheder, og nogle har endog selv henvendt sig til os,” fortæller borgmesteren.

Gunnar Sørensen (V), formand for Arbejdsmarkedsudvalget, erkender, at integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet er en stor opgave, men et afgørende skridt for at lykkes med integrationen i Danmark.

“Derfor vil jeg gerne rose de lokale virksomheder, som i dag allerede har 61 flygtning ude i praktik. Behovet er dog fortsat stort, så vi ser frem til at endnu flere melder sig,” siger Gunnar Sørensen.

Pendlerkommune

Beskæftigelsesforum Syddjurs holdt tidligere på måneden møde om kommunens indsats for at få flygtninge i beskæftigelse. Der var stor interesse fra alle parter for at finde gode løsninger, og jobcenteret kan berette, at der er et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser.

Beskæftigelsesforum består af repræsentanter fra byråd, embedsværket, faglige organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

“Vi har en udfordring i Syddjurs som en typisk pendlerkommune, at vi ikke har så mange lokale arbejdspladser. Derfor er det glædeligt, at de små og mellemstore virksomheder vi har, for en stor dels vedkommende er villige til at bidrage,” siger Claus Wistoft.

Tidligt og hurtigt

Borgmesteren har den klare opfattelse, at den bedste vej til en vellykket integration er, at flygtninge hurtigt kommer ud på en arbejdsplads sideløbende med, at de får intensive sprogkurser på sprogskolen Lær Dansk i Rønde.

“Langt hovedparten kommer til Danmark og er meget motiverede for at komme ud i et job. Sproget er en barriere, så derfor gælder det om, at vi hurtigst muligt giver dem mulighed for at lære dansk sideløbende med, at de passer deres praktikplads,” siger Claus Wistoft.

“Mange kommer fra en selvstændighedskultur og har en fortid i deres hjemlande som selvstændigt erhvervsdrivende. Derfor kan mange af de flygtninge, vi modtager i Syddjurs sagtens udfylde de jobs, som lige nu varetages af østeuropærere.”
 

Statistik kvoteflygtninge i Syddjurs Kommune:

Kvoteflygtninge er modsat asylansøgere ikke kommet til Danmark selv. De befinder sig ude i verden, når de tilbydes ophold i Danmark efter aftale med FN's højkommissær for flygtninge.

Kvote 2014: 52 personer
Modtaget 66 voksne + 5 børn = 71
Derudover 20 familiesammenførte plus børn
Kvote 2015: 142 personer
Modtaget 107 voksne + 14 børn = 121
Derudover 31 familiesammenførte + 72 børn
Kvote 2016: 170 personer
Forventer antal familiesammenførte 45-55 voksne + børn

Hovedgruppen kommer fra Syrien, Eritrea og Somalia
Hovedparten er enlige mænd, lille gruppe af familier og enlige kvinder
Alle er omfattet af den treårige integrationsperiode

Kilde: Integrationsområdet Syddjurs Kommune

Publiceret 28 January 2016 10:41