Arkivfoto

Arkivfoto

SKOLEDEBAT:

Et lille håb, der spirer

Af Lars Egholm Nielsen, Anni Mikkonen Hansen og Mette Serup Jensen - på vegne af specialklasseforældre:

"Kære forældre

Ved I, at Syddjurs Kommune har til hensigt at integrere ALLE elever i folkeskolen – uden at der bliver tilført flere ressourcer?

Ved I, at Syddjurs Kommune har bestemt, at børn med særlige behov, der i dag går i specialklasser på kommunens folkeskoler, om tre år skal være med i de almindelige folkeskoleklasser – uden at der følger specialuddannet personale med?

Ved I, at Syddjurs Kommune skal spare 30 millioner kr. på skoleområdet og vil beskære budgetterne på de små skoler, så f.eks. Ådalsskolen fremover skal drive skole for næsten 30 procent færre penge, end de gør i dag? Med samme antal elever...

Ved I, at Syddjurs Kommune er ved at undersøge, hvordan man kan omstrukturere både skolerne og ledelserne i kommunen for at spare penge? Tænk, hvis det betyder, at de slår skoler sammen, så der er fælles ledelse for flere skoler, eller at små skoler kun skal gå til 6. klasse?

Hvad tror I, det gør ved vores børn?
Hvad tror I, det gør ved skolernes personale og de kompetencer, de har oparbejdet?
Hvordan tror I, fremtiden bliver i de små samfund?
Et enkelt frø syner ikke af meget, men er symbolet på liv, håb og fremtid. Sår vi mange frø, kan vi vise mangfoldighed, energi og styrke.

Vi opfordrer jer til at stå sammen så vi kan overbevise politikerne om, at vi vil være med til at redde ikke kun Ådalsskolen, men alle skoler i kommunen, så vores børn kan få en fortsat god skolegang med læring og tryghed. Med lærere og pædagoger, der får ressourcerne til at løfte opgaven. Med en skoleledelse, der har kommunens opbakning.
Det er vores børn, der betaler prisen.
Vil vi bare finde os i flere og flere besparelser?"

Publiceret 28 January 2016 15:05