Bowls er i familie med curling og petanque, der handler om præcision, når man kaster en kugle hen ad en bane.

Bowls er i familie med curling og petanque, der handler om præcision, når man kaster en kugle hen ad en bane.

Djursland:

Bowls er kommet til Grenaa, Kolind, Ebeltoft, Mørke og Hornslet

Den skæve kugle ruller på Djursland

Af
Anette Bonde

Der er mange, der har fået øjnene op for bowls, men der er potentiale til mange flere spillere på Djursland. Det mener Poul Nielsen, Grenaa FC, og John Skovgård Andersen, Ældre Sagen i Ebeltoft og Ebeltoft Firma- og Familie Idræt (EFFI).

De har personligt været stærkt medvirkende til, at bowls er kommet til Grenaa og Ebeltoft. Grenaa FC startede i 2013 i Grenaa Idrætscenter, og året efter var der også bowls-spillere i Aktivitetshuset i Ebeltoft, først i Ældre Sagens regi og kort efter også i EFFI. Bowls foregår ved at deltagerne kaster en asymmetrisk kugle, der skal rulle uden om en forhindring midt på banen og ramme så tæt som muligt på en målkugle.

“Det er et godt supplement til vinteraktiviteter for petanque og krolf, som jo er sommeraktiviteter. Spillet kræver både balance og koncentration”, siger John Skovgaard Andersen.

Poul Nielsen peger på, at også handicappede kan være med, og tilføjer, at én af deltagerne i Grenaa er kørestolsbruger.

Bredte sig hurtigt

Efter at bowls var startet i Grenaa og Ebeltoft, fulgte Motionsforeningen Samson i Kolind og Pensionistforeningen og Ældre Sagen i Mørke hurtigt trop. I Kolind spilles det i Byhallen og i Mørke på Lindegården. Nu har spillet også fundet vej til Hornslet Skole, hvor Ældre Sagen og Hornslet Pensionistforening inviterede til den første bowls-dag midt i januar.

Poul Nielsen og John Skovgård Andersen vil gerne have endnu flere afdelinger. Det skal bredes ud, så det bliver lettere tilgængeligt for alle. De håber også at få et samarbejde i stand med kommunerne med hensyn til transport for kørestols- og rollatorbrugere.

Bowls-turnering

I december blev det første stævne afholdt med deltagelse af hold fra Grenaa, Ebeltoft, Kolind og Mørke. Nu har de fire foreninger taget initiativ til en forårsturnering. Det er et led i en strategi, der handler om at etablere en fælles paraply på Djursland for Bowls.

Ud over turneringen er der planer om flere stævner, udgivelse af en fælles folder og en fælles hjemmeside.
Poul Nielsen og John Skovgård Andersen vil gerne være behjælpelig med opstart af nye spillesteder. De oplyser, at der er rigtig gode muligheder for at søge legater og tilskud til indkøb af tæpper med mere, for eksempel fra Ældresagen.

Også kørestolsbrugere kan være med til at spille bowls.

Også kørestolsbrugere kan være med til at spille bowls.

Bowls foregår indendørs på en bane på 13 x 2 meter. Spillet er et kuglespil af Sydafrikansk oprindelse, hvor man klistrede ekstra ler på siden af en kugle for at gøre den asymmetrisk og få den til at dreje, når den trillede. Den skal rulle i en bue uden om en forhindring på midten af banen og forsøge at komme så tæt som muligt på en målkugle.

Turneringsplan: Grenaa Idrætscenter torsdag 4. februar, Byhallen i Kolind torsdag 25. februar, Aktivitetshuset i Ebeltoft lørdag 19. marts, Lindegården i Mørke onsdag 6. april og afslutning i Grenaa Idrætscenter i uge 17.

Publiceret 28 January 2016 13:00