Liberal Alliances Per Zeidler (tv) og Flemming Hansen anbefaler LED-belysning i Syddjurs. Arkivfo: Lars Norman Thomsen

Liberal Alliances Per Zeidler (tv) og Flemming Hansen anbefaler LED-belysning i Syddjurs. Arkivfo: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs:

Hvorfor denne legen moralens vogtere, når det gælder LED-skilte?

Af Flemming Hansen (I), Syddjurs Byråd:

"Liberal Alliance har ved enhver lejlighed bakket op om fremtiden, og dermed det forventede indtog af LED-skilte i Syddjurs Kommune.
I byrådet går vi altid og skamroser os selv, når talen falder på vort erhvervsliv og mener, at vi gør alt, hvad vi kan for at give de bedste muligheder.
Når erhvervslivet så melder ind, at de gerne vil følge fremtidens muligheder for annoncering gennem LED-skilte – ja, så står mine kolleger i NTM-udvalget af, så snart vi nærmer os et skilt i en anseelig størrelse.
På et tidligere møde i udvalget, hvor jeg fremlagde ønske om forbedrede muligheder for skiltning, lykkedes det fremover at kunne give mulighed for skilte op til 2 kvadratmeters størrelse uden, at det politiske udvalg skulle sagsbehandle.
Det viser sig siden, at det ikke er nok, hvis en hel handelsstandsforening skal have fælles glæde af et enkelt skilt – placeret på et strategisk godt sted – nemlig hvor borgerne kan se det.
Nej, mine kolleger ser desværre alle ulykker, som vil komme ned over os – snart vil hovedgaden i Rønde blive en kopi af The Strip, som vi kender fra Las Vegas og ulykker vil vælte ned over os, for det virker forstyrrende i trafikken.
Nej, stop nu – skilte i den størrelse er i en prisklasse, som sætter en naturlig begrænsning, og i stedet for at købe sit eget lille skilt, er der en kæmpefordel i at leje sig ind på et skilt, som det Cornershop søger om at sætte op.
Tænk samtidig på de muligheder andre kan have for at leje sig ind på reklamepladsen – det kan endda være kommunen vil benytte lejligheden til at reklamere for aktiviteter omkring eksempelvis indvielse af en ny trappe på Kalø – nyt besøgscenter, dronningebesøg eller lignende.
Med hensyn til trafiksikkerhed, kan jeg nævne mange steder i vore nabokommuner, hvor trafikken er anderledes intens, og hvor LED-skilte ikke forårsager ulykker.
Derfor har jeg valgt at trække denne sag i byrådet, så vi kan få en bred diskussion og forhåbentlig se muligheder fremfor begrænsninger."

Publiceret 25 January 2016 15:33