Anette Quist Busk

Anette Quist Busk

Debat Syddjurs:

Hvad der er godt for forvaltningen - er ikke nødvendigvis godt for DIN skole

Af Anette Quist Busk (løsgænger), Syddjurs Byråd:

"Forvaltningen vil tildele penge til vores lokale skoler på en måde, der er god for forvaltningen, men dårlig for lokalsamfundene. 
Administrativ enkelthed er ikke at foragte, men langt vigtigere er det for mig at bevare vores skoler som lokalsamfundenes omdrejningspunkt. Vores børn skal ikke bare lære og dannes som mennesker i den lokale skole. Den lokale skole tjener også som tiltrækning for tilflyttere fra de store byer, der kommer fra store og upersonlige centralskoler. 
Forvaltningens forslag til tildelingsmodel har som erklæret mål at bevare kommunens 10 skoler. Imidlertid indeholder den et selvdestruktivt element. Det er fint, at pengene følger eleven. Men det truer de små skoler på deres eksistens, at de selv skal betale op til 400.000 kroner årligt af deres sparsomme budget, hvis en elev med særlige behov skal sendes på en specialskole. 
Hvis et mindre lokalsamfund er så "uheldigt" at have en eller flere familier med børn med særlige behov, der ikke kan løses ved inklusion, bliver den lille lokales skoles budget kannibaliseret. Skolens eksistens bliver truet og lokalsamfundets fundament vakler. 
Jeg foreslår derfor, at lokalsamfundene i vores kommune sikres ved, at midler til specialundervisning af børn med særlige behov betales af det fælles budget og ikke af de enkelte skoler. 
Værn om de mange levende lokalsamfund i vores kommune.  Lad ikke regnearkene overtage styringen. 
Værn om din lokale skole."

Publiceret 25 January 2016 15:47