Om fredagen før åbent hus-dagen var elever fra EUD10 på Kalø på besøg for at forberede lørdagens åbent hus.

Om fredagen før åbent hus-dagen var elever fra EUD10 på Kalø på besøg for at forberede lørdagens åbent hus.

Emily fra EUD10:

“Man bliver ikke skoletræt”

Emily Hecht var guide ved lørdagens Åbent Hus-dag for EUD10 på Nørgaard Teknik

Af
Anette Bonde

12-13 familier dukkede op ved forrige lørdags åbent hus for den nye uddannelse i Auning: EUD10 på Nørgaard Teknik. Det er Viden Djurs, der driver uddannelsen, og herfra fortæller direktør Niels Ole Svit, at faktisk alle de unge tilkendegav at de starter på uddannelsen.
“De var meget begejstrede for miljøet, det meget erhvervsrettede set-up, og for den kobling, der er til Nørgaard Teknik.”
Han har derfor en god tro på, at der fra det kommende skoleår vil være en EUD10 i Auning.
“Jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer i gang.”

Ud på forskellige skoler

Emily Hecht var en af de fire elever fra EUD10 på Kalø Økologisk Landbrugsskole, der var med på åbent hus-dagen for at fortælle de interesserede om uddannelsen set fra et elev-synspunkt. Det hun lægger særlig vægt på i forhold til dem, der lige nu går og overvejer EUD10, er, at det er meget alsidigt.
“Man kommer ud på forskellige skoler, og man bliver overhovedet ikke skoletræt. Man møder mange forskellige unge andre steder på vores egen alder.”
At man også bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg, er også et stort plus i hendes øjne. Eleven kommer til at stifte bekendtskab med fem temaer: Medie (spil, hjemmesider, programmering), Innovation og iværksætteri, Teknik og håndværk, Social og sundhed og Økologi og mad.
“Man får en masse erfaringer, mens man går igennem de fem temaer. De rummer mange forskellige uddannelser.”
Selv valgte Emily Hecht EUD10 på grund af det sociale, det faglige og for at gøre karakterbogen lidt bedre. Hun er allerede afklaret i forhold til valg af fremtidig uddannelse, idet hun har bestemt sig for at læse til ortopædist.

Start på ny uddannelse

Skoleleder Søren Husum fortæller, at der er tre kerneværdier, der tillægges særlig vægt. Det er Faglighed, Attitude og engagement.
“En af hovedtankerne er også, at det erhvervsrettede miljø, skal sende et signal om, at vores 10 klasse ikke er en afslutning på folkeskolen, men snarere en start på en ny uddannelse.”
Lokalerne bliver indrettet med et multiværksted, med andre ord ”tavlen ud i værkstedet” ud fra devisen, at eleverne skal lære gennem hænderne: se, røre, føle og lytte. Filosofien er også: “Tom mave - ingen læring”, og hver dag starter derfor med morgenmad.
“Vi arbejder meget med ”at skyde genvej til læring”. Det er vi specielt gode til. Gennem vores arbejde på EUD10 er vi af Syddjurs kommune blevet rost meget for vores evne til at fastholde eleverne i deres tilbud.”
Der startede 44 elever på Kalø, nu er der 48 og kun en enkelt har valgt et andet tilbud med henblik på en gymnasial uddannelse.
Søren Husum fortæller også, at hvis eleverne ikke møder om morgenen, bliver der ringet til elev og forældre.
“Og vi kommer gerne og henter eleven om morgenen, hvis man pludselig har fået det bedre .”

Publiceret 25 January 2016 10:44