Debat:

Tak til Anne-Mette Winther Christiansen

Af Lotte Horneman, sekretær for Kommuneforeningen for Venstre i Norddjurs, på vegne af foreningen:

"Ved nyligt afholdt møde i Kommuneforeningen for Venstre i Norddjurs måtte vi konstatere, at Djursland p.t. er uden Venstre folketingskandidat, idet Anne-Mette Winther Christiansen ikke ønsker at deltage i konkurrencen om at være ”kandidat med gennemslagskraft fremadrettet”, sådan som kredsbestyrelsen formulerer opgaven.

Venstre i Norddjurs vil derfor rette en meget stor tak til Anne-Mette for den ihærdige indsats, som hun har ydet gennem mere end 10 år i folketinget, hvor interesserne og opgaverne har været mange, lige fra folkeskole, social- og ældrepolitik til miljøpolitik. Opgaven som næstformand i folketingsgruppen bestred Anne-Mette også i en periode.

Anne-Mette ikke er typen, der søger pressens lys for enhver pris. Anne-Mette er en stille slider, som lydhørt har bragt enhver henvendelse – lille eller stor – videre til rette person/udvalg i folketinget. Dog, var der væsentlige opgaver, hvor Djurslands interesser var på spil, kunne man være sikker på, at Anne-Mette kæmpede åbent, også i pressen, for at sikre det rette udfald for Djursland. Derfor afkræver Anne-Mettes mangeårige indsats stor respekt.

Djurslandskredsen er en attraktiv, meget stor kreds, som burde give valg til en Venstre kandidat, især hvis hele Djursland vil stå sammen. Det er opgaven.

Vi ønsker Anne-Mette held og lykke med næste kapitel i hendes liv."

Publiceret 21 January 2016 13:57