Debat Norddjurs:

Norddjurs ligger på knæ for ubrugelige nationale tests

Af Ulf Harbo (Ø), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Flere og flere eksperter dumper de nationale tests kan man læse i de landsdækkende medier for tiden.
Bl.a. Jeppe Bundsgaard, der er professor i fagdidaktik og it ved DPU.

”Han vurderer, at den er "ubrugelig" på elevniveau og kun kan vise, hvordan en klasse ligger i forhold til andre klasser:
"Rent teknisk måler den så upræcist, at den ikke kan sige noget om, hvad den enkelte elev kan. Det er et problem, fordi lærerne tillægger resultaterne fra de nationale test stor værdi og begynder at handle ud fra det enkelte barns resultater. Det her er sørgeligt misbrug af samfundets midler. Problemet er også, at forældrene tror, de får en sand viden om deres børn. Det gør de ikke", siger Bundsgaard, der bakkes op af flere forskere. 

Jeppe Bundsgaard udtaler yderligere at;
”Men spørgsmålet er, om det overhovedet er smart med en centralt stillet, national test, som har så stor betydning for lærere og elever, som de nationale test har og er ved at få. 
Nationale tests bruges nemlig af lærere til at vurdere eleverne, af skoleledere til at vurdere lærerne, af skolechefer til at vurdere skolerne og af Folketinget til at vurdere kommunerne og skolereformen. Den er med andre ord high stakes, som det hedder på amerikansk.
Det betyder, at lærere bliver nødt til at tage den meget alvorligt, også selv om de ved, at den er helt ubrugelig. De må tilrette deres undervisning mod, at eleverne klarer sig godt. Det ville være fint, hvis det var noget vigtigt, der blev målt. Men det er katastrofalt, hvis det fører til, at lærerne begynder at undervise mindre i det væsentlige og mere i noget uvigtigt. 
I dag er der omfattende mængder af læremidler med fokus på at sætte streger i sammenskrevne ord, gengive indhold i faste vendinger og identificere informationsbidder i tekster. Ikke nogen hensigtsmæssig måde at lære at læse på. Men måske fører det til bedre resultater i nationale tests? 
Skolereformen, som blev vedtaget for et par år siden, lægger op til helt andre mål. 
Politikerne ønsker en åben skole med varierede undervisningsformer og med fokus på, at eleverne lærer noget, de kan bruge i deres liv nu og i fremtiden, herunder at de udvikler entreprenørskab, bliver kompetente til at bruge og forholde sig til it, og med det overordnede mål, at de udvikler et demokratisk engagement i at deltage i udviklingen af vores fælles samfund. Men skolereformens succes måles på udviklingen af resultaterne i nationale tests. 
Det er ikke usandsynligt, at bedre resultater i nationale tests vil være en indikation på, at skolereformen er mislykket. Og det er helt sikkert, at lærere og elever bruger en masse tid og samfundet ganske mange hundrede millioner kroner på at gennemføre nationale tests. 
Jeg synes, vi skulle spare den tid og de penge og i stedet støtte lærerne i at udvikle deres undervisning, så eleverne faktisk bliver så dygtige, som de kan."
Jeg er selv lærer og er tilhænger af, at vi bruger test, når det giver mening, men det skal besluttes af den enkelte lærer i samarbejdet med det faglige team og ikke fra centralt hold hvilke tests, hvornår og hvordan der skal testes.

At man i Norddjurs kommune har valgt at gøre de nationale tests til fundamentet for projekt synlig læring er dømt til at underminere projektets troværdighed, og de lyspunkter nogle måske ville kunne finde i projekt synlig læring.

At man har gjort de frivillige nationale tests obligatoriske i Norddjurs Kommune, så vores børn skal testes 3 gange så meget som i resten af landet, er et tåbeligt spild af ressourcer. 

Jeg håber snart, der er nogle lærere og forældre i Norddjurs Kommune, der offentligt tør sige fra over for dette enorme spild af ressourcer.

Tænk en gang, at et flertal i Norddjurs Kommune har besluttet, at den måde vi skal vurdere, hvordan det går på vores folkeskoler - i kommunalbestyrelsen, til skolehjemsamtaler og den måde lærere, ledere og pædagoger skal drive skole på, skal ske ud fra resultaterne i de nationale tests.

Virker det betryggende, når de nationale test af flere fremtrædende forskere dømmes ubrugelige til at sige noget om den enkelte elevs niveau?

Læs selv det Norddjurs Kommune har besluttet og vurder, om det giver mening at styre og drive vores fælles folkeskoler ud fra resultaterne af 3 gange så mange nationale test, som børnene i resten af landet laver.

Hvis det ikke giver mening.

Ja så giv dog din mening til kende og kom ind i kampen for, at vi kan få en folkeskole drevet af engagerede medarbejdere, der kan få lov til at undervise vores børn bedst muligt, ud fra hvad man ved virker, og ikke ud fra det politiske flertals ideologiske korstog om, at obligatoriske nationale tests er vejen frem til at vi kan komme i top 5 i Pisa-prøverne."
Kilder:

http://polweb.norddjurs.dk/open/B%C3%B8rne-%20og%20ungdomsudvalget%20%28%C3%85ben%29/2015/27-05-2015/Referat%20%28%C3%85ben%29/BUU-27-05-2015%20-%20Bilag%2004.01%20En%20m%C3%A5lstyret%20skole%20-%20forslag%20fra%20arbejdsgruppe%207.pdf 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3022757/nationale-tests-i-skolen-er-ubrugelige/ 
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE3022780/eksperter-dumper-nationale-tests/

Publiceret 21 January 2016 13:33