Kommentar:

Konfirmander i skoletiden

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"?Kirken er Danmarks mest medlemstunge forening med næsten 80 procent af befolkningen som medlemmer.
§4 i Grundloven siger: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

To ting, der er vigtige at holde sig for øje, når politikerne i Syddjurs skal diskutere det rigtige eller forkerte i at tillade konfirmationsforberedelse som en del af den understøttende undervisning i folkeskolerne.

Syddjurs Kommune har fået Undervisningsministeriets blåstempling til at deltage i forsøget med at lade konfirmationsforberedelse i 7. og 8. klasse indgå med to timer om ugen i skoletiden.

Nu er det op til byrådet at tage den endelige beslutning og tilgodese et stort ønske fra de lokale præster, der efter at folkeskolereformen har vendt op og ned på folkeskolen, har været henvist til at møde de vordende konfirmander efter skoletid.

Venstrefløjen i Udvalget for Familie og Institutioner mener, at konfirmationsforberedelse er forkyndelse og ikke undervisning.
Sludder og vrøvl.

Konfirmationsundervisning er først og fremmest oplysende. Oplysning om kristendom, hvor ingen børn tvinges til at være med eller bliver bedt om at deltage i forskellige ritualer. Kristendom er som bekendt allerede et fag i folkeskolen, og her stilles der ikke krav om, at læreren er medlem af den danske folkekirke.

Skolelederne i Syddjurs har forlods, med opbakning fra deres skolebestyrelser, sagt god for, at de nok skal sørge for, at de elever, der ikke vil deltage i konfirmandforberedelse, får anden relevant undervisning.

En veltilrettelagt konfirmationsundervisning er først og fremmest en tour de force i mange af livets store spørgsmål på et tidspunkt i et ungt liv, hvor mange unge tørster efter at få sat ord på og snakket om store eksistentielle spørgsmål i selskab med en udefrakommende underviser, en præst, der magter opgaven.

Det er der i høj grad behov for i en foranderlig tid med en debattone så skinger og hård, som den nuværende.
Det vil da være fattigt og et stort selvmål, hvis vi i en kristen kultur udelukker konfirmationsforberedelse fra undervisningen i en Åben Skole."

Publiceret 21 January 2016 09:06