Kommentar:

Har Erik Hoberg en pointe?

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

?"Erik Hoberg, tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i både Grenaa og Norddjurs, har ristet en lille rune i det seneste nummer af Socialdemokratiets lokale partiblad i Norddjurs.

Hobergs strøtanker er skrevet umiddelbart efter, at han i efteråret 2015 havde overværet kommunalbestyrelsens 2. behandling af 2016-budgettet og de tre efterfølgende overslagsår:
“Stemningen var som i omklædningsrummet efter en Old Boys fodboldkamp. Selv om dommeren - regeringen - er imod os - har vi gjort det godt. Små spidse bemærkninger, men gemytligt og fint ledet af borgmesteren. Der var plads til lidt sognerådspolitik - heldigvis ikke fra socialdemokraterne. “
Hoberg funderer efter et par bidende kommentarer til Borgerlisten og Venstre over, hvad der skal til af ændringer for at skabe en bedre politisk debat - “hvor politikere drev politik og ikke var sagsbehandlere?”.
Dagsordenen er nu på flere hundrede sider, anfører han, og man forstår på ham, at netop det ikke just fremmer den politiske debat.
Er tiden ved at være kommet, hvor kommunalbestyrelsen skal skæres ned fra de nuværende 27 til 21, spørger Hoberg med blot 3-4 stående udvalg i stedet for 7?
Hoberg mener, at det kunne mindske øst-vest-debatten og gøre sognerådspolitik til en vittighed, men også gøre det lettere at være politiker og institutionsleder.
“Et plejehjem eller en skole kan selv ud fra en given økonomi lave den bedste drift. De behøver ikke et oplæg fra forvaltning, en behandling i et fagudvalg, en behandling i økonomiudvalg og en behandling i kommunalbestyrelsen, hvor man som regel følger forvaltningens indstilling. “
Er tiden kommet, hvor de folkevalgte forsamlinger med fordel kan gøres mindre uden, at det svækker det lokale demokrati men tværtimod skærper det?
Spørgsmålet har tidligere været vendt og drejet i Norddjurs og andre kommuner, men der har aldrig været et seriøst flertal for at gøre kommunalbestyrelsen mindre?
Mest af alt, fordi det vil gøre det sværere for mindre partier og lister at komme over spærregrænsen, men også fordi ideen om, at så mange områder af en kommune som muligt skal have en repræsentant i kommunalbestyrelsen vil gå fløjten, hævder man.
Men nu har en pensioneret socialdemokrat taget bladet fra munden. Har Erik Hoberg en pointe? Hvad siger nuværende politikere og læserne?"

Publiceret 16 January 2016 10:01