Socialdemokratiets gruppeformand Hans Fisker Jensen tager ansvaret for, at partiet indkaldte den forkerte stedfortræder. Arkivfoto

Socialdemokratiets gruppeformand Hans Fisker Jensen tager ansvaret for, at partiet indkaldte den forkerte stedfortræder. Arkivfoto

Vindmøller:

Hevring får en ny tur i den politiske manege

Et socialdemokratisk koks med indkaldelse af en forkert stedfortræder, betyder nu, at vindmølleprojektet i Hevring Ådal på ny skal tur forbi kommunalbestyrelsen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Vindmøllesagaen i Norddjurs får endnu et kapitel tilføjet, og denne gang skyldes det, at Socialdemokraterne begik en procedurefejl ved kommunalbestyrelsesmødet i november 2015, hvor et flertal besluttede at sende vindmølleprojektet i Hevring Ådal i høring.

Flertallet havde bare gjort regning uden Socialdemokratiet, der havde hidkaldt en stedfortræder for John Saaby Jensen som er erklæret inhabil, når Hevrig Ådal er på dagsordenen.

Valdemar Haumand overtog Saaby Jensens plads, men det skulle efter bogen have været Søren Mogensen, fordi førstnævnte kun står næstøverst på stedfortræderlisten, mens Mogensen står øverst. Forskellen i stemmer ved Kommunalvalget i 2013 var beskedne 4 - Mogensen blev noteret for 133 personlige stemmer, Haumand 129.

Det betyder, at der foreligger en formel fejl i den måde, kommunalbestyrelsen har behandlet sagen på. Beslutningen skal derfor behandles på ny på kommunalbestyrelsens møde 21. januar 2016.

Fisker tager ansvaret

Socialdemokratiets gruppeformand Hans Fisker Jensen tager det fulde ansvar for det skete.

"Det er mit ansvar, at sådan noget ikke sker, men sket er sket, og det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg havde simpelthen ikke skænket det en tanke, at det var Søren Mogensen og ikke Valdemar Haumand, som skulle indkaldes, selv om jeg selvfølgelig godt ved, at Søren Mogensen er vores første stedfortræder," siger Hans Fisker Jensen.

Det var forvaltningen, der før jul gjorde ham opmærksom på det skete.

"Jeg beklager det meget og er ked af, at det betyder mere arbejde for forvaltningen og irritation hos de berørte borgere. Vi kan ikke gøre andet end lade sagen gå om, for tingene skal køre efter reglerne. Vi kan ikke snakke os ud af det."

Høringsfase sat i bero

Fra dags dato og indtil kommunalbestyrelsen har behandlet sagen på mødet 21. januar 2016 er offentlighedsfasen sat i bero. Det sker via en såkaldt borgmesterbeslutning, hvor borgmester Jan Petersen på kommunalbestyrelsens vegne kan træffe beslutning i sager, der ikke kan vente.

Det betyder også, at det berammede borgermøde 19. januar 2016 er aflyst.

Desuden ophører høringsperioden, der løber fra 8. december 2015 til 16. februar 2016.
Hvis indstillingen vedtages på kommunalbestyrelsesmødet 21. januar, behandles forslag til en ny tidsplan, som lægger op til en ny høringsperiode fra 2. februar til 6. april 2016.

De allerede afleverede høringssvar vil i så fald indgå i den fornyede behandling, oplyser Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Publiceret 13 January 2016 13:25